SỞ TƯ PHÁP

 

  1. Địa chỉ: 17 Cách Mạng Tháng 8, 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
    Điện thoại:075 3822 132​