Sign In
GÓP Ý NGƯỜI DÂN
(Nhập mã xác nhận bên trên)
The control is not available because you do not have the correct permissions.
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
IHS Việt Nam654256489ihs.hotro@gmail.com
iHSVN.COM là một Website thông tin được ra đời với sứ mệnh cung cấp những nội dung kiến thức khoa học về lĩnh vực sức khỏe và y tế. Với nhiệm vụ trên, đội ngũ tham gia vào phát triển Website có chuyên môn tốt trong các lĩnh vực: Sức khỏe chuyên môn, Y tế cơ sở, Kỹ thuật công nghệ. Họ là: Bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên IT và đội ngũ biên tập viên có giàu kinh nghiệm giúp truyền tải kiến thức từ bác sĩ, dược sĩ tới quý độc giả.
<a href="https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Modules/ASPNETVN.PORTAL.Modules.FAQ/Pages/PrintHQ.aspx?itemid=4024">https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Modules/ASPNETVN.PORTAL.Modules.FAQ/Pages/PrintHQ.aspx?itemid=4024</a><br>
<a href="http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?View={319EA263-DD07-46FC-98CE-FDAD6BF3248D}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=IHS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence">http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?View={319EA263-DD07-46FC-98CE-FDAD6BF3248D}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=IHS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&InitialTabId=Ribbon%2EListItem&VisibilityContext=WSSTabPersistence</a><br>
<a href="http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?View={319EA263-DD07-46FC-98CE-FDAD6BF3248D}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=IHS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam">http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?View={319EA263-DD07-46FC-98CE-FDAD6BF3248D}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=IHS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam</a><br>
<a href="http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=26">http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=26</a><br>
<a href="http://www.trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=39">http://www.trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=39</a><br>
<a href="http://bactramy.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021728/ihs-viet-nam.pdf">http://bactramy.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021728/ihs-viet-nam.pdf</a><br>
<a href="http://bactramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=128&TLID=1262">http://bactramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=128&TLID=1262</a><br>
<a href="https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=20896">https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=20896</a><br>
<a href="http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=117">http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=117</a><br>
<a href="http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=188">http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=188</a><br>
<a href="http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=221">http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=221</a><br>
<a href="http://www.hoangtuanhospital.com/Default.aspx?tabid=120&ch=477">http://www.hoangtuanhospital.com/Default.aspx?tabid=120&ch=477</a><br>
<a href="http://www.bvlpvinhlong.vn/Default.aspx?tabid=536&ch=156">http://www.bvlpvinhlong.vn/Default.aspx?tabid=536&ch=156</a><br>
<a href="http://www.benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=231">http://www.benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=231</a><br>
<a href="http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=230">http://bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=230</a><br>
<a href="http://vksdongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?View={319EA263-DD07-46FC-98CE-FDAD6BF3248D}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=IHS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam">http://vksdongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?View={319EA263-DD07-46FC-98CE-FDAD6BF3248D}&FilterField1=LinkTitle&FilterValue1=IHS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam</a><br>
<a href="http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=11107">http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=11107</a><br>
<a href="http://vpubnddonggiang.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021728/ihs-viet-nam.pdf">http://vpubnddonggiang.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2021728/ihs-viet-nam.pdf</a><br>
<a href="http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=256">http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=256</a><br>
<a href="https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/Attachments/3003/ihs-viet-nam.pdf">https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/Attachments/3003/ihs-viet-nam.pdf</a><br>
<a href="http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=844">http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=844</a><br>
<a href="http://www.hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet-Forum/KDD/IHS_Viet_Nam-Vi_Suc_Khoe_Cong_Dong/">http://www.hmtu.edu.vn/Desktop.aspx/Chi-tiet-Forum/KDD/IHS_Viet_Nam-Vi_Suc_Khoe_Cong_Dong/</a><br>
Câu hỏi mới7/29/2021 1:18 PM
  
IHS Việt Nam516452648ihs.hotro@gmail.com
iHSVN.COM là một Website thông tin được ra đời với sứ mệnh cung cấp những nội dung kiến thức khoa học về lĩnh vực sức khỏe và y tế. Với nhiệm vụ trên, đội ngũ tham gia vào phát triển Website có chuyên môn tốt trong các lĩnh vực: Sức khỏe chuyên môn, Y tế cơ sở, Kỹ thuật công nghệ. Họ là: Bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên IT và đội ngũ biên tập viên có giàu kinh nghiệm giúp truyền tải kiến thức từ bác sĩ, dược sĩ tới quý độc giả.
<a href="https://ihsvn.com/">https://ihsvn.com/</a><br>
<a href="https://linkhay.com/u/ihs">https://linkhay.com/u/ihs</a><br>
<a href="https://twitter.com/ihsvietnam">https://twitter.com/ihsvietnam</a><br>
<a href="https://www.folkd.com/user/ihssuckhoe">https://www.folkd.com/user/ihssuckhoe</a><br>
<a href="https://www.diigo.com/user/ihsvietnam">https://www.diigo.com/user/ihsvietnam</a><br>
<a href="https://flipboard.com/@ihsvietnam">https://flipboard.com/@ihsvietnam</a><br>
<a href="https://www.pearltrees.com/ihssuckhoe">https://www.pearltrees.com/ihssuckhoe</a><br>
<a href="https://mix.com/ihsvietnam">https://mix.com/ihsvietnam</a><br>
<a href="https://myspace.com/ihssuckhoe">https://myspace.com/ihssuckhoe</a><br>
<a href="https://ihsvietnam.tumblr.com/">https://ihsvietnam.tumblr.com/</a><br>
<a href="https://getpocket.com/@ihsvietnam">https://getpocket.com/@ihsvietnam</a><br>
<a href="https://www.scoop.it/u/thai-ha-8">https://www.scoop.it/u/thai-ha-8</a><br>
<a href="https://www.instapaper.com/p/ihsvietnam">https://www.instapaper.com/p/ihsvietnam</a><br>
<a href="https://www.linkedin.com/company/ihsvietnam/">https://www.linkedin.com/company/ihsvietnam/</a><br>
<a href="https://www.plurk.com/ihssuckhoe">https://www.plurk.com/ihssuckhoe</a><br>
<a href="https://ello.co/ihsvietnam">https://ello.co/ihsvietnam</a><br>
<a href="https://www.flickr.com/people/ihsvietnam/">https://www.flickr.com/people/ihsvietnam/</a><br>
Câu hỏi mới7/29/2021 1:15 PM
  
Chùa Vĩnh Nghiêm01255555test@gmail.com
Chùa Vĩnh Nghiêm toạ lạc tại số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong những trục đường giao thông chính của thành phố và du khách có thể dễ dàng <a href=https://www.dulichso.com>đặt khách sạn</a> nằm trên con đường này. Đi từ xa đến, người ta đã trông thấy ngọn tháp 7 tầng cao 40 mét. Chùa được khởi công năm 1964 và hoàn thành vào năm 1971 do kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng vẽ kiểu.

Một cửa tam quan lớn dẫn vào sân chùa. Ngôi chùa có một tầng lầu và một tầng trệt. tầng trệt có hai phần: phần ngoài, dưới sân thượng, cao 3,20m; phần trong, dưới phật điện cao 4,20m. tầng trệt được chia là nhà thờ tổ, giảng đường, văn phòng, thư viện, lớp học, phòng học, phòng tăng v.v…Từ dưới sân có ba cầu thang rộng dẫn lên tầng trên. Ở đây có một sân thượng rộng khoảng 10 mét. Phía tay phải có một gác chuông.
Từ sân thượng lên tiếp mấy bậc thềm nữa là tới Bái điện. Bái điện là một tòa nguy nga dài 35m, rộng 22m và cao 15m. Các cột, rui mè và mái ngói đều được đúc bằng bê-tông cốt sắt. Bàn thờ Phật được thiết lập ở Bửu điện: chính giữa thờ Phật Thích Ca, hai bên có Văn Thù Bồ Tát (bên trái Phật Thích Ca) và Phổ Hiền Bồ Tát (bên phải), một vị chủ về đường trí tuệ, một vị chủ về đường hạnh nguyện. Những công trình chạm khắc gỗ ở đây có bao lam tứ linh, bao lam cửu long và đặc biệt là có các phù điêu trên các hương án chạm các ngôi chùa danh tiếng ở trong nước và một số nước Châu Á.Ở hàng hiên lối vào Chính điện, mỗi bên có một pho tượng Kim Cương khá lớn.Toàn thể Phật điện gồm ba lớp: Bái Điện, Bản Điện và Địa Tạng Đường kiến trúc theo kiểu chữ công.<br>

Các góc mái chùa đều uốn cong theo kiểu chùa miền Bắc: mái trước chồng diêm. Chính giữa đỉnh nóc có Bánh xe pháp luân và các góc có hình đầu phượng. Năm 1982, chùa xây thêm Bảo Tháp Xá Lợi Cộng Đồng. Chùa Vĩnh Nghiêm là một ngôi chùa mới được xây dựng gần đây nhưng đáng được kể là một công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo của Thành phố.

Năm 1964, hai hoà thượng Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm từ Bắc vào Nam truyền bá Phật giáo và đã cho xây chùa Vĩnh Nghiêm. Họ lấy nguyên mẫu thiết kế từ một ngôi chùa gỗ cùng tên ở xã Đức La, tổng Trí Yên, phủ Tạng Giang, tỉnh Bắc Giang, kiến lập từ đời vua Lý Thái Tổ, vốn là trung tâm truyền bá Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm.

Người vẽ kiểu cho công trình là kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng, người đầu tiên sử dụng vật liệu hiện đại nhưng giữ nguyên những giá trị kiến trúc chùa Việt Nam truyền thống, có sự cộng tác của các ông Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu. Kỹ sư Bùi Văn Tố thiết kế kỹ thuật và ban kiến thiết miền Vĩnh Nghiêm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất điều hành thực hiện xây dựng công trình.

Chùa được khởi công năm 1964 tại khu sình lầy bên cạnh rạch sông Thị Nghè cũ. Trong quá trình thi công, phải đổ thêm 40.000m³ đất lấp sình lầy. Công trình được hoàn thành về cơ bản vào năm 1971, gồm Phật điện, Bảo tháp và cơ sở văn hóa xã hội. Tiền xây dựng được lấy từ đóng góp công đức của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử, chủ yếu có nguyên quán Bắc Việt sống tại miền Nam.

Năm 1982, chùa xây thêm Bảo tháp Xá Lợi Cộng Đồng, hoàn thành năm 1984. Tháp cũng được xây theo một kiểu khá độc đáo. Có các cầu thang từ sân dẫn lên tháp. Đây là nơi để lọ đựng tro thi hài người chết mà thân nhân của họ giữ ở chùa. Tháp Đá gồm 7 tầng cao 14 m của chùa được hoàn thành vào ngày 27 tháng 12 năm 2003, được coi là tháp đá cao nhất và công phu nhất Việt Nam.<br>
Nguồn: <a href=https://getvietnamvisa.com>Get Vietnam Visa</a>
Câu hỏi mới7/22/2021 1:24 PM
  
Hội An012555445test@gmail.com
Hội An là một thị xã cổ của người Việt, nằm ở vùng hạ lưu ngã ba sông Thu Bồn thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam. Hội An từng được biết đến trên thương trường quốc tế với nhiều tên gọi khác nhau như Lâm Ấp, Faifo, Hoài Phố và Hội An.

Là một kiểu cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, hiếm có trên thế giới, Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, mộ cổ… Các kiến trúc vừa có sắc thái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hoá với các nước phương Đông và phương Tây. Trải qua nhiều thế kỷ, những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng cũng như các món ăn truyền thống vẫn lưu giữ, bảo tồn cùng với bao thế hệ người dân phố cổ. Hội An còn có một môi trường thiên nhiên trong lành, êm ả với những làng nhỏ ngoại ô xinh xắn, có nghề thủ công như mộc, làm đồ đồng, gốm…
<br>
Các nhà nghiên cứu cho rằng kiến trúc cổ ở Hội An hầu hết được làm lại mới từ đầu thế kỷ 19, mặc dù năm khởi dựng có thể xưa hơn nhiều. Kiến trúc cổ thể hiện rõ nhất ở khu phố cổ. Nằm trọn trong địa bàn của phường Minh An, Khu phố cổ có diện tích khoảng 2km², tập trung phần lớn các di tích nổi tiếng và <a href=https://www.dulichso.com/hoian.html>khách sạn ở Hội An</a>. Đường phố ở khu phố cổ ngắn và hẹp, có độ uốn lượn, chạy ngang dọc theo kiểu bàn cờ. Địa hình khu phố cổ có dạng nghiêng dần từ bắc xuống nam. Các công trình kiến trúc trong khu phố cổ được xây dựng hầu hết bằng vật liệu truyền thống: gạch, gỗ và không có nhà quá hai tầng. Du khách dễ nhận ra dấu vết thời gian không chỉ ở kiểu dáng kiến trúc của mỗi công trình mà có ở mọi nơi: trên những mái nhà lợp ngói âm dương phủ kín rêu phong và cây cỏ; những mảng tường xám mốc, xưa cũ; những bức chạm khắc về một con vật lạ hay diễn tả một câu chuyện cổ… Nơi đây hẳn đã thu hút được các nghệ nhân tài hoa về nghề mộc, nề, gốm sứ của người Hoa, người Nhật, người Việt, người Chăm… cho nên mỗi công trình để lại hôm nay còn in dấu ấn văn hoá khá đa dạng, phong phú của nhiều dân tộc.
<br>
Trong nhiều thế kỷ, Hội An đã từng là nơi gặp gỡ, giao lưu của nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Bên cạnh những phong tục tập quán bản địa của người Việt còn có thêm những tập tục của cộng đồng cư dân nước ngoài đến định cư như tục thờ đá; thờ Cá Ông của cư dân ven biển Trung bộ; thờ các hiện tượng tự nhiên như mưa, gió, sấm, sét hay vật thiêng (cây cổ thụ),… Cộng đồng người Hoa ở Hội An có tục thờ các vị thần bảo trợ như Thiên Hậu, Quan Công, Bảo Sinh Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát. Họ thường xuyên tổ chức các kỳ lễ hội hay sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng khác trong các ngày vía thần như tết Nguyên Tiêu (16/1 âm lịch), Thanh Minh (tháng 3 âm lịch), Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), Trung Thu (15/8), Trùng Cửu (9/9 âm lịch), Hạ Nguyên (15/10 âm lịch). Những yếu tố về mặt xã hội cũng như văn hoá đa dạng này tạo nên nét riêng cho cộng đồng cư dân ở Hội An.

Người Hội An vốn giàu truyền thống văn hoá lại sớm giao lưu với thế giới bên ngoài, không biết tự bao giờ đã hình thành một bản sắc văn hoá độc đáo riêng và được giữ gìn, bảo tồn qua bao thế hệ cho đến hôm nay. Cuộc sống của con người nơi đây thiên về nội tâm, phảng phất nét trầm lắng. Với họ đô thị Hội An như một mái nhà lớn cổ kính mà trong đó đang chung sống một đại gia đình đông đúc con cháu với những người thị dân hiền hoà gần gũi và hiếu khách; những chủ gia đình ân cần, thân thiện; những phụ nữ dịu dàng, khéo tay, nhân hậu; những trẻ em lễ độ, ngoan ngoãn… tạo nên một cộng đồng cư dân hoà thuận sống bình dị, êm đềm bên nhau qua bao thế hệ và cứ như vậy tiếp nối.

Sự phong phú, đa dạng về tâm hồn giàu bản sắc văn hoá của người Hội An còn được biểu hiện ở các món ăn truyền thống như cao lầu, hoành thánh, bánh tổ, bánh ít gai… từ bao đời nay vẫn được lưu truyền để hôm nay thực khách bốn phương vẫn có cơ may được thưởng thức. Cuộc sống đã bao đổi thay qua năm tháng nhưng người Hội An không bị mất đi những điệu hò quen thuộc, những lễ hội văn hoá đã có từ ngàn xưa, tất thảy vốn cổ ở đây đều được trân trọng giữ gìn… Một đêm hội được tổ chức hằng tháng vào tối 14 âm lịch và đây cũng là dịp du khách khắp nơi được sống trong bầu không khí mang đậm bản sắc truyền thống của Hội An. Tại kỳ họp thứ 23 từ ngày 29/11 đến 4/12/1999 ở Marrakesh (Maroc), Tổ chức Văn hoá – Khoa học – Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) đã ghi tên Hội An vào danh mục các Di sản Văn hoá Thế giới. Du khách có thể đến đây và đặt phòng qua hệ thống <a href=https://www.hotels-in-vietnam.com/hoi-an.html>hotels in Hoi An</a> trực tuyến.
Câu hỏi mới7/22/2021 1:21 PM
  
thời trang012255455test@gmail.com
Chiếc đầm dự tiệc xinh đẹp sắc đen rất đơn giản nhưng lại đem đến vẻ nữ tính, điệu đà mà sang trong cho cô gái nàng rất tinh tế khi sử dụng những phụ kiện mang sắc đỏ quyến rũ để tạo thêm điểm nhấn cho style của mình. Đây là chiếc đầm dự tiệc xinh đẹp rực rỡ cho một bữa tiệc sinh nhật hay một bữa tiệc cưới vui vẻ, sự điệu đà và trẻ trung được tạo nên từ thiết kế tay bồng nữ tính và vòng nơ kiểu cách trẻ trung.
Một thiết kế rất đáng yêu trong bộ sưu tập <a href=https://bluekids.vn>thời trang trẻ em</a> của Chanel với những bông hoa dây liti kết điệu đà thành hai dây là tay đầm. Chiếc đầm là sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp ngây thơ và quyến rũ. Những chiếc đầm dự tiệc xinh đẹp tuyệt vời nay là món quà quý giá của thời trang dành tặng cho chị em. Đến với những buổi party sôi động, nhộn nhịp các cô nàng luôn mong muốn mình thật đẹp, thật sang trọng quyến rũ, nhưng để có thể tỏa sáng với những chiếc đầm dự tiệc đẹp là điều không hề đơn giản.
Những chiếc đầm ngắn đơn giản tạo sự trẻ trung, năng động nhưng không kém phần dễ thương, ngọt ngào.
Với những chiếc đầm dự tiệc đẹp các bạn gái sẽ tự tin tỏa sáng, vui chơi thảo thích trong các buổi tiệc. Hãy thoải mái diện đầm phong cách, quyến rũ như những ngôi sao hàng đầu và để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt những người bạn trong bữa tiệc. Nếu muốn mua được giá rẻ, hãy đến bluekids - chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em tại hà nội.
Câu hỏi mới7/22/2021 1:03 PM
  
Nguyễn Minh Tân321158193minhtan11081985@gmail.com
Hiện tại trên Web Sở tư pháp không xem được các thông báo mới về việc thông báo đấu giá tài sản thanh lý (hiện tại chỉ xem được tới 3/2020). rất mong Sở Tư pháp và Trung tâm đấu giá cập nhật thông báo sớm, để người có nhu cầu nắm thông tin để tham gia đấu giá. Xin cảm ơn
Câu hỏi mới7/16/2021 9:58 AM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhk.leinbui.103@gmail.com
<p>Cơ sở đ&aacute; mỹ nghệ Ninh V&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n&nbsp; tư vấn, thiết kế,thi c&ocirc;ng lắp đặt&nbsp;mộ đ&aacute; đẹp&nbsp;tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Với nhiều&nbsp;mẫu mộ đ&aacute; đẹp,&nbsp;k&iacute;ch thước lăng mộ đ&aacute; hợp phong thủy lỗ ban, với gi&aacute; th&agrave;nh tốt nhất, chất lượng sản phẩm lu&ocirc;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i. Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số điện thoại <strong>0916.958.095</strong> hoặc truy cập <strong><a href="https://langmodep.net/mau-mo-da-dep/">https://langmodep.net/mau-mo-da-dep/</a></strong>&nbsp;để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm&nbsp;</p>
Câu hỏi mới5/28/2021 9:15 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhk.leinbui103@gmail.com
Các sản phẩm <a href="https://damyngheninhvan.net/mau-lang-mo-da-cong-giao-cho-nguoi-dao-thien-chua/">mộ đá công giáo</a> là hạng mục chuyên dùng để làm nơi an nghỉ của những người đã mất theo đạo Thiên Chúa Giáo. Mộ đá công giáo được chạm các hoa văn như: sách kinh thánh, chùm nho, chữ thập, dây nho, thiên thần, những biểu tượng đặc trưng của Thiên Chúa Giáo. Quý khách có nhu cầu đặt mua mẫu mộ công giáo đẹp giá rẻ, vui lòng liên hệ 0912.957.222 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.
Câu hỏi mới5/7/2021 9:05 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhkleinbui103@gmail.com
Các sản phẩm <a href="https://daninhbinh.vn/mo-da-hinh-thap/">mộ tháp đá</a> còn gọi là mộ tháp Phật giáo, tháp mộ đá hay mộ đá Phật Giáo được sử dụng nhiều ở chùa chiền để chôn cất các vị cao tăng và Phật tử có duyên. Cơ sở Đá Ninh Bình cung cấp các sản phẩm mộ Phật giáo bằng đá tự nhiên chuẩn kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu đặt mua các mẫu mộ tháp Phật Giáo giá rẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo HOTLINE: 0904.675.686 hoặc truy cập <a href="https://daninhbinh.vn/mo-da-hinh-thap/">https://daninhbinh.vn/mo-da-hinh-thap/</a>
Câu hỏi mới5/6/2021 7:45 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhdamyngheninhvan.com.vn@gmail.com
Các ngôi mộ tháp còn được gọi là <a href="https://damyngheninhvan.com.vn/mo-da-dep/mo-thap-da/">mộ tháp đá Phật giáo</a> là những ngôi mộ có hình tháp được đặt tại những công trình kiến trúc tâm linh như miếu, chùa,… Việc xây dựng mộ tháp chính là xây dựng nơi để thờ cúng Đức Phật và các đồ đệ của Ngài cùng những đệ tử nhà Phật cũng như những người có duyên với cửa Phật. Để nhận được báo giá mộ tháp đá chính xác nhất, Quý khách vui lòng truy cập <a href="https://damyngheninhvan.com.vn/mo-da-dep/mo-thap-da/">https://damyngheninhvan.com.vn/mo-da-dep/mo-thap-da/</a>
Câu hỏi mới5/5/2021 8:56 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhkleinbui.103@gmail.com
Các sản phẩm <a href="https://langdaninhvan.com/mo-thap-da/">mẫu mộ tháp đá</a> tại Cơ sờ đá Mỹ nghệ Ninh Vân- Ninh Bình được thiết kế, chế tác hoàn toàn đá tự nhiên nguyên khối, hoa văn tinh xảo sắc nét. Chúng tôi bán và thi công, lắp đặt các mẫu mộ tháp, bảo tháp bằng đá khối tự nhiên hoa văn tinh xảo, kích thước chuẩn phong thủy trên toàn quốc uy tín, chất lượng giá rẻ. Quý khách đang cần tìm mua hoặc xây mộ tháp đá, bảo tháp đá, hãy truy cập ngay <a href="https://langdaninhvan.com/mo-thap-da/">https://langdaninhvan.com/mo-thap-da/</a>
Câu hỏi mới5/4/2021 9:02 PM
  
Đá mỹ nghệ Bảo Châuklein.bui103@gmail.com
Các <a href="https://langmodagiare.com/mo-thap-da-mau-mo-thap-phat-giao-don-gian-nhat-hien-nay/">mẫu mộ đá hình tháp</a> là những ngôi mộ đặc biệt được Cơ sở đá mỹ nghệ Ninh Vân chúng tôi thiết kế theo phong cách phật giáo với những hoa văn họa tiết tinh xảo. Những ngôi mộ có hình tháp thường có nhiều tầng, được thiết kế theo kiểu dưới lớn trên nhỏ và khi xây mộ thì được xây theo số lẻ. Quý khách có nhu cầu mua các sản phẩm mộ tháp đá, vui lòng liên hệ 0912.528.234 hoặc truy cập <a href="https://langmodagiare.com/mo-thap-da-mau-mo-thap-phat-giao-don-gian-nhat-hien-nay/">https://langmodagiare.com/mo-thap-da-mau-mo-thap-phat-giao-don-gian-nhat-hien-nay/</a>
Câu hỏi mới5/3/2021 8:35 PM
  
Đá mỹ nghệ Bảo Châunghiemnam@gmail.com
Các <a href="https://langmoda.com.vn/mau-mo-da-dep/mo-da-hinh-thap/">mẫu mộ tháp đá</a> ngày nay được các nhà chùa, phật tử lựa chọn nhiều để xây tháp để hài cốt của các vị sư hoặc các phật tử tu tại gia. Ngoài ra Tháp có thể là đối tượng để thờ cúng, thiền định, các bảo tháp loại này thường bằng đồng, gỗ, vàng, bạc, ngọc, đá quý… nêu biểu các biểu tượng giáo lý của Phật giáo. Quý khách có nhu cầu mua mộ tháp đá, vui lòng truy cập: <a href="https://langmoda.com.vn/mau-mo-da-dep/mo-da-hinh-thap/">https://langmoda.com.vn/mau-mo-da-dep/mo-da-hinh-thap/</a>
Câu hỏi mới4/29/2021 11:48 AM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhkle.inbui103@gmail.com
Các sản phẩm <a href="https://langdaninhbinh.com.vn/mau-mo-da-hinh-thap-phat-giao-dep-nhat-duoc-che-tac-tai-ninh-binh/">mộ đá tháp</a> được dùng cho những người đã khuất là các bậc cao tăng phật tử hoặc những người theo đạo Phật. Các mẫu mộ đá hình tháp phật giáo đẹp nhất được chế tác bởi các nghệ nhân đá của công ty Đá mỹ nghệ Ninh Bình có trụ sở tại làng đá truyền thống Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình. Quý khách có nhu cầu mua mộ tháp đá Phật Giáo, vui lòng truy cập: <a href="https://langdaninhbinh.com.vn/mau-mo-da-hinh-thap-phat-giao-dep-nhat-duoc-che-tac-tai-ninh-binh/">https://langdaninhbinh.com.vn/mau-mo-da-hinh-thap-phat-giao-dep-nhat-duoc-che-tac-tai-ninh-binh/</a>
Câu hỏi mới4/28/2021 9:03 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhmaumodadepninhvan@gmail.com
Các <a href="https://maulangmoda.com/thap-mo-da-xay-thap-mo-da-de-hai-cot-tai-sai-gon/">mẫu mộ tháp đá tại Sài Gòn</a> luôn được cơ sở đá mỹ nghệ Hà An chế tác bằng các loại đá tự nhiên nguyên khối với độ bền rất cao theo giời gian. Chúng tôi luôn có chế độ chăm sóc khách hàng tận tình, luôn giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng vào bất cứ thời gian nào. Quý khách có nhu cầu mua mộ tháp đá tại Sài Gòn - TPHCM, vui lòng truy cập : <a href="https://maulangmoda.com/thap-mo-da-xay-thap-mo-da-de-hai-cot-tai-sai-gon/">https://maulangmoda.com/thap-mo-da-xay-thap-mo-da-de-hai-cot-tai-sai-gon/</a>
Câu hỏi mới4/27/2021 9:20 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhk.leinbui103@gmail.com
Các <a href="https://damyngheninhvan.net/mo-thap-bang-da/">mẫu mộ tháp đá</a> là một mẫu mộ đá đặc biệt có dạng hình tháp bút được dùng trong các công trình tâm linh thờ cúng Đức Phật hoặc là nơi an nghỉ của các vị cao tăng, phật tử. Cơ sở Đá mỹ nghệ Thái Vinh chuyên cung cấp các sản phẩm mộ tháp đá chất lượng cao, giá rẻ trên 63 tỉnh thành toàn quốc. Quý khách vui lòng truy cập <a href="https://damyngheninhvan.net/mo-thap-bang-da/">https://damyngheninhvan.net/mo-thap-bang-da/</a> để đặt hàng nhanh nhất.
Câu hỏi mới4/26/2021 8:51 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhdamyngheninhvan.com.vn@gmail.com
Các <a href="https://damyngheninhvan.com.vn/mo-da-dep/mo-da-tron/">mẫu mộ đá tròn</a> thường được xây bằng cách kết nối các phiến đá lại với nhau có kết cấu khá đơn giản nhưng đòi hỏi tay nghề cao mới chế tác được. Cơ sở Đá mỹ nghệ Ninh Vân chuyên cung cấp các mẫu mộ đá tròn đẹp, giá rẻ, chất lượng cao trên toàn quốc. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.805.727 hoặc <a href="https://damyngheninhvan.com.vn/mo-da-dep/mo-da-tron/">https://damyngheninhvan.com.vn/mo-da-dep/mo-da-tron/</a> để mua hàng nhanh nhất.
Câu hỏi mới4/23/2021 9:28 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhkleinbu.i103@gmail.com
Mộ Tam Sơn hay còn được gọi là <a href="https://langdaninhvan.vn/mo-banh-da/">mẫu mộ đá hậu bành</a>, mộ bành, mộ đá không mái là mẫu mộ có thiết kế nhỏ gọn đơn giản phù hợp với những khu lăng mộ nhỏ hạn chế diện tích và chiều cao. Cơ sở Đá mỹ nghệ Ninh Vân chuyên cung cấo các sản phẩm mộ đá hậu bành được làm từ đá tự nhiên nên có độ bền cao, màu sắc đẹp, giá thành rẻ. Liên hệ ngay hotline: 0904.576.345 hoặc truy cập: <a href="https://langdaninhvan.vn/mo-banh-da/">https://langdaninhvan.vn/mo-banh-da/</a> để đặt hàng ngay.
Câu hỏi mới4/20/2021 7:51 PM
  
Đá mỹ nghệ Ninh Bìnhkle.inbui103@gmail.com
Các <a href="https://langmodaninhbinh.info/mo-da-tam-cap/">mẫu mộ đá tam cấp đẹp</a> là loại mộ đơn giản được tạo hình dựa trên thiết kế dạng 3 cấp xếp chồng lên nhau có độ bền cao, chịu được nhiều biến động của môi trường và thời tiết. Cơ sở Đá mỹ nghệ Ninh Bình chuyên cung cấp, thi công các mẫu mộ đá tam cấp với mẫu mã, kích thước đa dạng, chuẩn phong thủy. Gọi ngay 0973.699.505 hoặc truy cập <a href="https://langmodaninhbinh.info/mo-da-tam-cap/">https://langmodaninhbinh.info/mo-da-tam-cap/</a> để được tư vấn nhanh nhất.
Câu hỏi mới4/16/2021 8:52 PM
  
Kết Nối Việcinfo@ketnoiviec.net
Kết Nối Việc với mục tiêu trở thành nền tảng kết nối nhân sự chất lượng và định hướng phát triển việc làm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi có sứ mệnh Giúp ứng viên tìm ĐÚNG VIỆC phù hợp với kinh nghiệm, kỹ năng với mức lương tương xứng. Giúp doanh nghiệp tìm ĐÚNG NGƯỜI phù hợp với môi trường, văn hóa với chi phí thấp nhất. Chúng tôi tin rằng, điều quan trọng nhất kết nối việc làm là ĐÚNG GIÁ TRỊ. Hãy truy cập ngay <a href="https://ketnoiviec.net/">https://ketnoiviec.net/</a> để tìm công việc phù hợp nhất với bản thân.
Câu hỏi mới4/15/2021 3:29 PM
  
Quần áotest@gmail.com
Những lưu ý khi chọn trang phục thời trang trẻ em ngày hè cho bé yêu.<br>
Vào mỗi mùa khác nhau trẻ đều cần được cha mẹ chú ý tới cách ăn mặc để vừa bảo vệ sức khỏe tối ưu, vừa giúp trẻ cảm thấy thoải mái nhất. Mùa hè nóng nực đã tới, Bluekids đồng hành cùng bạn để bảo vệ sức khỏe của bé yêu. Các bạn hãy lưu ý một số vấn đề sau khi chọn đồ cho bé nhé.
Do làn da của bé rất nhạy cảm, vì thế nếu để trẻ tiếp xúc quá nhiều với nắng, làn da trẻ sẽ dễ dàng bị cháy nắng. Bất cứ khi nào bạn cho trẻ ra ngoài trời, nhớ phải thoa kem chống nắng cho trẻ khoảng 15 phút trước đó. Đặc biệt chú ý đến các phần da hở như mặt, da đầu, cổ, cánh tay, chân và tai khi áp dụng thoa kem chống nắng. Ngoài áo chống nắng, cha mẹ cần đội mũ, đeo kính mát để bảo vệ làn da cho trẻ. Điều này vừa giúp bảo vệ làn da của bé khỏi ánh nắng mặt trời trong khi vẫn giữ mát mẻ cho con.
Cũng như với những quần áo của người lớn, khi mặc <a href=https://bluekids.vn>quần áo trẻ em</a> mùa hè cho trẻ, bạn nên chú ý mặc những trang phục mùa hè với chất liệu tốt và kiểu dáng đơn giản, thuật tiện nhất.
Theo đó, bạn nên mặc cho trẻ các loại vải cotton co giãn nhẹ, thoáng mát với màu sáng nhẹ như: trắng, hồng, xanh, vàng nhẹ. Đừng nên chọn những chiếc váy áo có màu quá sặc sỡ vì chúng sẽ phản chiếu ánh sáng và khiến bé nhà bạn có cảm giác quá nóng. Hãy tham khảo những đại chỉ chuyên cung cấp hàng thời trang trẻ em uy tín chất lượng để lựa chọn cho con những bộ trang phục phù hợp bạn nhé.
Câu hỏi mới1/19/2021 4:02 PM
  
2Trip245300700032triphcm@gmail.com
Đà Lạt được nhiều người ưu ái gọi với cái tên thành phố ngàn hoa, đi đến đâu bạn cũng có thể thấy được những sắc hoa tươi thắm và lãng mạn. Nơi đây luôn đổi mới nhờ vào những mùa hoa đẹp trong năm, có thể nói tháng nào Đà Lạt cũng thay cho mình một lớp áo mới với đủ màu sắc rực rỡ và sinh động.

10 Mùa hoa đẹp nhất ở Đà Lạt góp phần làm nên thành phố ngàn hoa
Đà Lạt 12 mùa hoa , cũng chính là danh hiệu mà bất kỳ ai khi đến thành phố xinh đẹp này cũng phải công nhận. Có thể nói, cho dù bạn đến đây vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có thể nhìn thấy những sắc hoa tươi thắm. Có khi sẽ là màu trắng tinh khôi, nhã nhặn, lúc lại trở nên vàng ươm, đầy năng lượng nhưng lại có đôi khi thủy chung, đằm thắm bởi màu tím mộng mơ.

Nếu bạn là tín đồ của thành phố sương mù, muốn có thể chiêm ngưỡng được trọn vẹn cái đẹp của nơi đây qua từng mùa hoa thì hãy nhanh tay note lại cho mình “10 Mùa hoa đẹp nhất ở Đà Lạt góp phần làm nên thành phố ngàn hoa” để có thể lên lịch săn lùng những sắc hoa lung linh.

1. Mùa hoa Mai Anh Đào
Nhắc đến hoa anh đào chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vùng đất Sapa xinh đẹp với nhiều cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, núi rừng rộng lớn. Tuy nhiên nếu ai đã lỡ hẹn với Sapa nhiều lần thì có thể xách balo lên và vi vu đến thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Cứ đứng vào mỗi dịp cuối năm, bắt đầu chuyển sang một mùa xuân tươi mới thì thành phố sương mù lại đắm chìm trong sắc hoa anh đào nở rộ.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Cứ đứng vào mỗi dịp cuối năm, bắt đầu chuyển sang một mùa xuân tươi mới thì thành phố sương mù lại đắm chìm trong sắc hoa anh đào nở rộ.

Theo như thường lệ thì vào khoảng tháng 10 tức là mùa khô của Đà Lạt thì những cây hoa anh đào bắt đầu rụng lá và phủ một màu lá vàng khắp các con đường. Lúc này Đà Lạt lại xuất hiện những cành cây khẳng khiu, trụi hết lá và hoa. Tuy nhiên, kết thúc thời gian ngủ đông thì vào khoảng giữa tháng 1, Đà Lạt lại bừng tỉnh với một không gian ngập tràn sắc hồng, báo hiệu xuân đã về.

Tuy nhiên cũng tùy vào thời tiết mỗi năm mà hoa mai anh đào sẽ nở sớm hoặc muộn hơn thông thường. Có năm vào khoảng đầu tháng 12 là những cây hoa anh đào đã bắt đầu khoe sắc đón xuân. Do đó để có thể ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của mùa hoa này bạn cũng cần theo dõi thông tin qua từng năm.

2. Mùa hoa Ban Trắng
Nếu mùa hoa ban trắng ở Hà Nội hoặc vùng Tây Bắc xa xôi sẽ nở vào tháng 2 và tháng 3 hàng năm thì tại thành phố sương mù thường sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 12 và kéo dài đến tháng 4. Đến Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 12 bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp được những nhành hoa ban trắng đã mơn mởn khoe sắc trên các con đường của phố núi mộng mơ. Đây cũng chính là thời điểm Đà Lạt lạnh nhất với không khí buốt giá và những màn sương mù trắng xóa. Đến đây vào mùa hoa này bạn không chỉ được ngắm nhìn những khung cảnh đẹp tựa như phim Hàn Quốc mà còn được cảm nhận không khí mùa đông lạnh giá.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Đến Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 12 bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp được những nhành hoa ban trắng đã mơn mởn khoe sắc trên các con đường của phố núi mộng mơ.
Còn đối với những ai yêu mến sự tươi mới và có phần ấm áp dịu nhẹ để đón chào mùa xuân thì có thể đến đây vào tháng 2 – 4. Nhiệt độ lúc này cũng sẽ dịu nhẹ hơn, những nhành hoa ban đã nở rộ khắp các con đường tại thành phố. Đây cũng chính là thời điểm ra đời những tấm hình chất ngất, diện những bộ cánh nhẹ nhàng, đứng ở một góc con đường, nơi có những cây hoa ban đang nở rộ là bạn sẽ có ngay những tấm hình như đang ở xứ sở kim chi xinh đẹp.

3. Mùa hoa Mimosa
Những tháng cuối năm, thời tiết bắt đầu se lạnh cũng là lúc Đà Lạt khoác lên cho mình một màu áo vàng lấp lánh và rực rỡ bởi những bông hoa Mimosa. Có thể nói đây là loại hoa của riêng thành phố mộng mơ, bởi trên cả nước không có nơi nào sở hữu loài hoa tuyệt đẹp này ngoài Đà Lạt. Mọi năm cứ vào khoảng dịp tháng 10, những nhành hoa Mimosa bắt đầu nhú những nụ bông chi chít, đợi chờ ngày khoe sắc. Sau khi mùa mưa đã bắt đầu kết thúc vào tháng 11 thì cũng là lúc hoa mimosa bung nở với những cánh ho vàng óng ánh, làm rực sáng cả một góc trời.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Từng cánh hoa mimosa nhỏ bé dệt nên một khoảng trời rực rở sắc vàng ngay tại thành phố ngàn hoa.
Từng bông hoa mimosa khá nhỏ, khá giống với hoa bồ công anh, từng hoa sẽ được tạo nên bởi hàng loạt các cánh hoa nhỏ li ti. Tuy nhỏ bé nhưng khi chúng được khoe sắc trên cây thì lại tạo ra một vẻ đẹp làm xao xuyến trái tim biết bao con người yêu sự lãng mạn, độc đáo. Vào mùa hoa mimosa bạn sẽ dễ dàng bắt gặp sắc vàng lung linh này trên các con đường phố núi, những hàng rào của người dân địa phương hay những khi vườn ở xa ngoại ô thành phố. Nếu có dịp đến thăm thành phố Đà Lạt vào mùa hoa mimosa nở rộ, bạn sẽ không khỏi thích thú và ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những nhành hoa rực rỡ.

4. Mùa hoa phượng tím
Nếu hoa anh đào là biểu tượng cho mùa xuân ấm ấp, tươi mới thì màu hoa phượng tím lại vẽ nên một nét thơ mộng, nhẹ nhàng, thủy chung của thành phố ngàn hoa. Sau khi những cánh hoa anh đào cuối cùng  rơi xuống cũng là lúc những nụ hoa mộng mơ bắt đầu bung nở báo hiệu cho một mùa hè dịu dàng. Mỗi năm, cứ độ vào khoảng tháng 3 tháng 4 dương lịch là những con đường, ngôi trường của thành phố Đà Lạt sẽ được phủ lên một một tím thủy chung với sự nhẹ nhàng, đằm thắm. Có thể nói, Đà Lạt cũng chính là một nơi hiếm hoi có không khí mát mẻ để cho loài hoa mỏng manh này khoe sắc.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Mỗi năm, cứ độ vào khoảng tháng 3 tháng 4 dương lịch là những con đường, ngôi trường của thành phố Đà Lạt sẽ được phủ lên một một tím thủy chung với sự nhẹ nhàng, đằm thắm.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, loài hoa mộng mơ này không phải xuất phát tự nhiên từ Đà Lạt. Mà các đây khoảng hơn 50 năm, có một vị kỹ sư với niềm đam mê về các loại hoa đã đi tìm và mang hạt giống của loài hoa xuất xứ từ Châu Mỹ để trồng ở Đà Lạt. Lúc đầu cũng không ai để tâm đến nhưng khi những nụ hoa đầu tiên bắt đầu hé nở và tạo thành từng chùm xum xuê, vẻ nên một góc trời lãng mạn thì nhiều người mới biết đến và thích thú với chúng. Sau này nhiều người đem đi nhân giống và trồng khắp nơi ở thành phố ngàn hoa nên ngày nay mới xuất hiện một mùa hoa phượng tím lãng mạn, nên thơ đến thế.

5. Mùa hoa Bồ Công Anh
Tuy chỉ là một loài hoa cỏ dài, mọc ở ven đường nhưng hoa bồ công anh lại có một sức hút mãnh liệt. Với vẻ đẹp mong manh, bình dị nhưng không kém phần rực rỡ và cuốn hút của mình, loài hoa này được ví như sắc hoa của sự hy vọng, lời tiên tri của tình yêu. Theo nhiều người kể lại rằng, nếu bạn yêu một ai đó và muốn biết rằng họ có yêu mình hay không thì hãy ngắt một bông hoa bồ công anh và ngắt từng cánh hoa đếm thành yêu và không yêu, cho đến cánh hoa cuối cùng thì bạn sẽ có được câu trả lời.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Vẻ đẹp của bồ công anh không giống như những loài hoa khác, nó bình dị, mang hương đồng cỏ nội những lại rất cao quý, tinh khôi.
Bên cạnh truyền thuyết về tình yêu bé nhỏ thì hoa bồ công anh còn là biểu tượng cho nghị lực, sự vươn lai mạnh mẽ bởi nó có sức sống dẻo dai và rất bền bỉ. Vẻ đẹp của bồ công anh không giống như những loài hoa khác, nó bình dị, mang hương đồng cỏ nội những lại rất cao quý, tinh khôi.

Hoa bồ công anh sẽ có màu vàng lấp lánh, với những cánh hoa mềm mại và mịn màng. Tuy nhiên, vào những dịp cuối đông cũng là lúc hoa bồ công anh cởi bỏ lớp áo vàng đó, thay cho mình một bộ lông trắng muốt, mỏng manh nhưng rất êm dịu. Và khi những cơn gió bắt đầu xuất hiện cũng là lúc các cánh bông nhỏ bé này bắt đầu bay về vùng đất mới, tạo nên một khung cảnh nên thơ, đầy lưu luyến.

6. Mùa hoa Oải Hương
Vào khoảng tháng 5 và tháng 6 là thời điểm bắt đầu xuất hiện những sắc hoa oải hương tươi thắm. Tuy nhiên, để có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp tuyệt vời của nó thì bạn nên đi vào tháng 7 và tháng 8 của năm, lúc này hoa sẽ nở rộ và khoe sắc tuyệt đẹp. Hoa oải hương hay còn được gọi với tên là hoa Lavender, loài hoa này có từ rất lâu đời và được xem là loại hoa quý với rất nhiều công dụng. Ngoài việc sử dụng để trưng bày và nhìn rất đẹp mắt thì hoa oải hương còn được sử dụng như một loại thoải dược hoặc dùng để xua đuổi các loại côn trùng.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Các bụi hoa Lavender được trồng thẳng tấp tạo nên một không gian rộng lớn, tựa như đang đứng ở rừng hoa của nước Pháp kiêu sa.
Hiện nay, tại Đà Lạt có rất nhiều vườn hoa oải hương để du khách có thể thoải mái đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng của nó. Khi đến đây bạn sẽ được ngắm nhìn một khoảng không gian rộng lớn được phủ một màu tím nhẹ nhàng, đằm thắm. Các bụi hoa Lavender được trồng thẳng tấp tạo nên một không gian rộng lớn, tựa như đang đứng ở rừng hoa của nước Pháp kiêu sa. Ngoài vẻ đẹp hấp dẫn của mình, hoa Lavender còn tỏa một mùi hương dịu nhẹ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

7. Mùa hoa tam giác mạch
Tam giác mạch là loại hoa biểu tượng của vùng núi cao Hà Giang, tuy nhiên hiện nay tại Đà Lạt cũng xuất hiện màu sắc của loài hoa này, khiến cho nhiều du khách thích thú và muốn tìm đến chiêm ngưỡng tận mắt. Thông thường vào sau mùa mưa của cuối năm người dân Đà Lạt sẽ trồng loài hoa này để nấu rượu và phát triển du lịch, mở cửa để khách tham quan đến khám phá. Loài hoa này khá mỏng manh và bé nhỏ, tuy nhiên khi chúng đứng cạnh nhau và tạo thành một vườn hoa khổng lồ thì lại có một sức hút khiến nhiều người không thể cưỡng lại được.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Hoa tam giác mạch sẽ đẹp nhất vào thời điểm cuối mùa, lúc màu hoa bắt đầu chuyển dần từ màu trắng tinh khôi sang một hồng nhạt và rồi thành màu đỏ thẫm.
Hoa tam giác mạch sẽ đẹp nhất vào thời điểm cuối mùa, lúc màu hoa bắt đầu chuyển dần từ màu trắng tinh khôi sang một hồng nhạt và rồi thành màu đỏ thẫm. Lúc này bạn sẽ được đắm chìm trong nhiều màu hoa chen lẫn với nhau, tạo nên một không gian nên thơ để có thể ghi dấu lại những tấm hình tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hiện nay Đà Lạt không có quá nhiều các địa điểm trồng loài hoa này. Nếu muốn chiêm ngưỡng sắc hoa độc đáo này thì bạn có thể tìm đến các địa điểm như Dalat Milk Farm, Chùa Vạn Đức, Khu Ấp Ánh Sáng,….

8. Mùa hoa dã quỳ
Hoa dã quỳ là loài hoa dại, xuất hiện nhiều ở các vùng cao của phía Bắc nước ta. Mặc dù thế nhưng mỗi khi nhắc đến sắc hoa này người ta lại thường nghĩ đến thành phố Đà Lạt mộng mơ. Bởi nơi đây nổi tiếng với nhiều con đường trải dài, phủ đầy màu hoa vàng óng ánh và cũng là backgord xịn xò của rất nhiều tấm hình triệu like. Hoa dã quỳ thường nở vào sau mùa mưa, tầm khoảng sau tháng 10 của mỗi năm. Tuy những bông hoa dã quỳ không quá lớn nhưng khi chúng mọc thành bụi và nằm cạnh nhau lại tạo thành màu thảm hoa vàng rực rỡ làm tỏa sáng cả một góc trời.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Đà Lạt nổi tiếng với nhiều con đường trải dài, phủ đầy màu hoa vàng óng ánh và cũng là backgord xịn xò của rất nhiều tấm hình triệu like.
Hoa dã quỳ lung linh nhất là những buổi sớm mai, lúc những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu xuống, nhưng giọt sương vẫn còn đọng lại trên cá nhánh hoa. Khi đến Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ bạn sẽ dễ dàng bắt gặp sắc vàng óng ánh tên các cung đường từ trong thành phố cho đến vùng ngoại ô. Để có thể bắt trọn được vẻ đẹp này bạn nên vi vu bằng xe máy để có thể thỏa thích dừng ở các khúc đường tuyệt đẹp, săn các bức ảnh xinh xắn và đáng yêu.

9. Mùa hoa Cải Trắng
Vào dịp cuối năm, những cánh đồng hoa cải trắng bắt đầu khoe sắc với màu trắng tinh khôi tựa như xứ sở trong truyện cổ tích, làm cho nhiều trải tim phải rung rinh, xao xuyến. Vào khoảng tháng 12, lúc những cánh hoa dã quỳ bắt đầu tàn thì cũng là lúc màu hoa cải trắng bung tỏa một góc trời. Hoa cải sẽ được trồng vào khoảng đầu mùa mưa và bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 12 sẽ là thời điểm hoa nở rộ. Tuy nhiên, do là hoa được trồng nên thời gian ra hoa sẽ có sự khác biệt vào mỗi năm.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạt
Vào dịp cuối năm, những cánh đồng hoa cải trắng bắt đầu khoe sắc với màu trắng tinh khôi tựa như xứ sở trong truyện cổ tích, làm cho nhiều trải tim phải rung rinh, xao xuyến.
Ngoài Mộc Châu thì Đà Lạt cũng là địa điểm được nhiều người nhắc đến với mùa hoa cải trắng tuyệt đẹp. Với màu trắng nhẹ nhàng và tinh khiết của mình, hoa cải trắng mang đến cho Đà Lạt một vẻ đẹp mới với sự bình yên và tĩnh lặng của từng cánh hoa phất phơ giữa gió mát. Nếu muốn ngắm nhìn được nét đẹp dịu dàng của loài hoa này bạn phải tìm đến những khu vườn của người dân, có nơi sẽ miễn phí tham quan nhưng cũng có địa điểm thu thêm một khoản phí nho nhỏ.

10. Mùa hoa Hướng Dương
Hướng Dương cũng là một loài hoa góp phần làm nên vẻ đẹp cuốn hút của thành phố Đà Lạt. Hoa này sẽ nở vào hai mùa là khoảng tháng 11, 12 và tháng 3, 4 của mỗi năm. Tuy nhiên, sắc hoa đẹp và lung linh nhất sẽ là vào những dịp mùa đông, lúc này hoa nở sẽ đều và to hơn. Khi đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương bạn nên lựa những ngày trời nắng đẹp, thời tiết dịu mát và ôn hòa để có thể ngắm nhìn trọn vẹn được sắc đẹp tươi mới, tràn đầy năng lượng.

Mùa hoa đẹp ở Đà Lạtv
. Khi đến tham quan cánh đồng hoa hướng dương bạn nên lựa những ngày trời nắng đẹp, thời tiết dịu mát và ôn hòa để có thể ngắm nhìn trọn vẹn được sắc đẹp tươi mới, tràn đầy năng lượng.
Đà Lạt hiện có khá nhiều các vườn hoa hướng dương để phục vụ cho khách tham quan đến chụp hình check in. Do đó, bạn có thể thoải mái lựa chọn những địa điểm phù hợp cho mình để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của loài ánh mặt trời.

Đà Lạt – thành phố ngàn hoa với rất nhiều hương sắc tuyệt đẹp giúp cho nơi đây trở nên cuốn hút và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hy vọng qua thông tin của 10 Mùa hoa đẹp nhất ở Đà Lạt, bạn đọc sẽ dễ dàng sắp xếp thời gian để có thể chiêm ngưỡng những loài hoa mà mình yêu thích.
Nguồn:<a href="https://2trip.vn/mua-hoa-dep-o-da-lat-3120.html">https://2trip.vn/</a>
Tham khảo:
<a href="https://www.instapaper.com/p/2tripvietnam">https://www.instapaper.com/p/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://www.pearltrees.com/2tripvietnam">https://www.pearltrees.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://ello.co/2tripvietnam">https://ello.co/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://mix.com/2tripvietnam">https://mix.com/2tripvietnam</a</br>
<a href="https://www.vietnamta.vn/profile-61209">https://www.vietnamta.vn/profile-61209</a></br>
<a href="https://www.quora.com/profile/2Trip-Viet-Nam">https://www.quora.com/profile/2Trip-Viet-Nam</a></br>
<a href="https://flipboard.com/@2TripVietNam">https://flipboard.com/@2TripVietNam</a></br>
<a href="https://www.homify.vn/professionals/7999991/2trip-vietnam">https://www.homify.vn/professionals/7999991/2trip-vietnam</a></br>
<a href="https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=list_works&hl=en&user=dTU92jYAAAAJ
">https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=list_works&hl=en&user=dTU92jYAAAAJ
</a></br>
<a href="http://www.mentionade.com/user/2tripvietnam">http://www.mentionade.com/user/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://wordpress.org/support/users/2tripvietnam/">https://wordpress.org/support/users/2tripvietnam/</a></br>
<a href="https://profiles.wordpress.org/2tripvietnam/">https://profiles.wordpress.org/2tripvietnam/</a></br>
<a href="https://buddypress.org/members/2tripvietnam/profile/">https://buddypress.org/members/2tripvietnam/profile/</a></br>
<a href="https://harvard.academia.edu/2TripVietNam">https://harvard.academia.edu/2TripVietNam</a></br>
<a href="https://www.behance.net/2tripvietnam">https://www.behance.net/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://skupnost.sio.si/blog/index.php?entryid=17187">https://skupnost.sio.si/blog/index.php?entryid=17187</a></br>
<a href="https://www.gapyear.com/members/2tripvietnam/">https://www.gapyear.com/members/2tripvietnam/</a></br>
<a href="https://issuu.com/2tripvietnam">https://issuu.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://www.popsugar.com/profile/2tripvietnam">https://www.popsugar.com/profile/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://500px.com/p/2tripvietnam?view=photos">https://500px.com/p/2tripvietnam?view=photos</a></br>
<a href="https://www.bonanza.com/users/45955396/profile">https://www.bonanza.com/users/45955396/profile</a></br>
<a href="https://www.magcloud.com/user/2tripvietnam">https://www.magcloud.com/user/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://speakerdeck.com/2tripvietnam">https://speakerdeck.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://stocktwits.com/2tripvietnam">https://stocktwits.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://guides.co/p/2trip-vietnam">https://guides.co/p/2trip-vietnam</a></br>
<a href="https://triberr.com/2tripvietnam">https://triberr.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://vietnam2trip.podbean.com/">https://vietnam2trip.podbean.com/</a></br>
<a href="https://www.vingle.net/vietnam2trip">https://www.vingle.net/vietnam2trip</a></br>
<a href="https://slides.com/vietnam2trip/2tripvietnam">https://slides.com/vietnam2trip/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://sketchfab.com/2tripvietnam">https://sketchfab.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://www.deviantart.com/2tripvietnam/about">https://www.deviantart.com/2tripvietnam/about</a></br>
<a href="https://www.mixcloud.com/2tripvietnam/">https://www.mixcloud.com/2tripvietnam/</a></br>
<a href="https://www.nairaland.com/2tripvietnam">https://www.nairaland.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="http://www.webestools.com/profile-283514.html">https://ask.fm/ihssuckhoe</a></br>
<a href="http://profiles.delphiforums.com/2tripvietnam">http://profiles.delphiforums.com/2tripvietnam</a></br>
<a href="https://osf.io/rt4q8/">https://osf.io/rt4q8/</a></br>
<a href="https://orcid.org/0000-0002-1466-9958">https://orcid.org/0000-0002-1466-9958</a></br>
<a href="https://www.skillshare.com/profile/2Trip-Viet-Nam/760426914">https://www.skillshare.com/profile/2Trip-Viet-Nam/760426914</a></br>
<a href="https://www.ted.com/profiles/23800963/about">https://www.ted.com/profiles/23800963/about</a></br>
<a href="https://www.houzz.com/pro/2tripvietnam/__public">https://www.houzz.com/pro/2tripvietnam/__public</a></br>
<a href="https://trello.com/2tripvietnam/activity">https://trello.com/2tripvietnam/activity</a></br>
<a href="https://www.codecademy.com/profiles/2tripvietnam">https://www.codecademy.com/profiles/2tripvietnam</a></br>
Câu hỏi mới12/14/2020 12:20 PM
  
visa5s0124562huy@gmail.com
Visa5S tự hào là công ty chuyên cung cấp dịch vụ làm Visa uy tín nhất trong và ngoài nước tại Việt Nam, luôn cam kết đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.
<a href="https://visa5s.com.vn/">visa5s</a>
Câu hỏi mới11/19/2020 2:02 PM