{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE (Cập nhật đến tháng 8 năm 2020)DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE (Cập nhật đến tháng 8 năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 5:00 PMNo1807Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinPhòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE (Cập nhật đến tháng 8 năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  Tính đến ngày 30/10/2020DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  Tính đến ngày 30/10/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 5:00 PMNo73Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  Tính đến ngày 30/10/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-cac-van-phog-thua-phat-lai-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-tinh-den-ngay-30-10-2020
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 4:00 PMNo3185Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápPhòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-to-chuc-dau-gia-tai-san-chi-nhanh-doanh-nghiep-dau-gia-tai-san-nam-2020
DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI BẾN TREDANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 3:00 PMNo1503Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápPhòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TẠI BẾN TREDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 3:00 PMNo1294Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 3:00 PMNo154Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/5/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-to-chuc-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-nam-2020
Kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Chợ LáchKiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Chợ Lách/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyKiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Chợ Lách/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhkiem-tra-cong-tac-phoi-hop-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-trong-hoat-dong-to-tung-tai-huyen-cho-lach
Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũngTổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyTổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhto-chuc-cuoc-thi-bao-cao-vien-phap-luat-tuyen-truyen-vien-phap-luat-gioi-ve-phap-luat-phong-chong-tham-nhung
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dânBộ Công an ban hành Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinThảo NguyênBộ Công an ban hành Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhbo-cong-an-ban-hanh-thong-tu-quy-dinh-trinh-tu-cap-doi-cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan
Quy định pháp luật về địa điểm cấm hút thuốc lá và mức xử phạt vi phạm hành chínhQuy định pháp luật về địa điểm cấm hút thuốc lá và mức xử phạt vi phạm hành chính/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinHồ MinhQuy định pháp luật về địa điểm cấm hút thuốc lá và mức xử phạt vi phạm hành chính/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhquy-dinh-phap-luat-ve-dia-diem-cam-hut-thuoc-la-va-muc-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh
Thông báo tiếp nhận công chức và hợp đồng thuê khoán việc tại các cơ quan Thi hành án dân sựThông báo tiếp nhận công chức và hợp đồng thuê khoán việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 4:00 PMNo3Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo tiếp nhận công chức và hợp đồng thuê khoán việc tại các cơ quan Thi hành án dân sự/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhthong-bao-tiep-nhan-cong-chuc-va-hop-dong-thue-khoan-viec-tai-cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su
Quyết định công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư phápQuyết định công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/10/2021 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/10/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhquyet-dinh-cong-bo-danh-muc-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-tu-phap
VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬTVAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNo4Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh NhậtVAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhvai-tro-cua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-va-cac-to-chuc-thanh-vien-trong-cong-tac-phoi-hop-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat
Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tư phápNhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tư pháp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNo4Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyNhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tư pháp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhnhiem-vu-cua-uy-ban-nhan-dan-cap-xa-trong-cong-tac-tu-phap
Một số vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về đất đai Một số vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về đất đai /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNo4Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinDKMột số vướng mắc, bất cập trong quy định pháp luật về đất đai /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhmot-so-vuong-mac-bat-cap-trong-quy-dinh-phap-luat-ve-dat-dai
Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống  dịch Covid -19 tại Sở Tư pháp tỉnh Bến TrePhát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống  dịch Covid -19 tại Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMỹ ThanhPhát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống  dịch Covid -19 tại Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhphat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-so-tu-phap-tinh-ben-tre
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊNDANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNo4Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/4/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhdanh-sach-dang-ky-hanh-nghe-va-cap-the-cong-chung-vien
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2021Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyỦy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhuy-ban-nhan-dan-tinh-ben-tre-ban-hanh-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-phap-che-nam-2021
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4,  ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025,  tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực tư pháp Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4,  ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025,  tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực tư pháp /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMYes16Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyTriển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4,  ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025,  tầm nhìn đến năm 2030 trong lĩnh vực tư pháp /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhtrien-khai-thuc-hien-chien-luoc-quoc-gia-ve-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-tam-nhin-den-nam-2030-trong-linh-vuc-tu-phap
Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tư pháp năm 2021Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tư pháp năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMYes19Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMỹ ThanhKiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tư pháp năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhkiem-tra-cong-tac-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tu-phap-nam-2021
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMYes4Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMỹ ThanhSở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhso-tu-phap-ban-hanh-ke-hoach-phat-dong-va-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-dong-khoi-moi-va-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-giai-doan-2021-2025
Sở Tư pháp Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp năm 2021Sở Tư pháp Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMỹ ThanhSở Tư pháp Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhso-tu-phap-ben-tre-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tu-phap-nam-2021
Những trường hợp được coi là “không có nơi cư trú ổn định” khi xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcNhững trường hợp được coi là “không có nơi cư trú ổn định” khi xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 2:00 PMNo5Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh NhậtNhững trường hợp được coi là “không có nơi cư trú ổn định” khi xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhnhung-truong-hop-duoc-coi-la-khong-co-noi-cu-tru-on-dinh-khi-xem-xet-ap-dung-bien-phap-dua-vao-co-so-cai-nghien-bat-buoc
Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức công tác đấu thầu  Gói thầu thực hiện in Bản tin Tư pháp năm 2021 Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức công tác đấu thầu  Gói thầu thực hiện in Bản tin Tư pháp năm 2021 /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 2:00 PMNo2Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinĐặng Thắm Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức công tác đấu thầu  Gói thầu thực hiện in Bản tin Tư pháp năm 2021 /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhso-tu-phap-tinh-ben-tre-to-chuc-cong-tac-dau-thau-goi-thau-thuc-hien-in-ban-tin-tu-phap-nam-2021
Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức công tác đấu thầu  Gói thầu thực hiện Chuyên mục truyền hình và phát thanh lệ kỳSở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức công tác đấu thầu  Gói thầu thực hiện Chuyên mục truyền hình và phát thanh lệ kỳ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 2:00 PMNo1Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinĐặng Thắm Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức công tác đấu thầu  Gói thầu thực hiện Chuyên mục truyền hình và phát thanh lệ kỳ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/10/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhso-tu-phap-tinh-ben-tre-to-chuc-cong-tac-dau-thau-goi-thau-thuc-hien-chuyen-muc-truyen-hinh-va-phat-thanh-le-ky
Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề  của ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre năm 2021Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề  của ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNo3Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyPhát động phong trào thi đua theo chuyên đề  của ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhphat-dong-phong-trao-thi-dua-theo-chuyen-de-cua-nganh-tu-phap-tinh-ben-tre-nam-2021
Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMYes6Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh HuyHướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMYesĐã ban hànhhuong-dan-to-chuc-huong-ung-ngay-phap-luat-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-09-11
Phạm vi trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luậtPhạm vi trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNo4Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinMinh NhậtPhạm vi trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhpham-vi-trach-nhiem-theo-doi-thi-hanh-phap-luat
Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre: Thực hiện công khai tài chính Quý 1 năm 2021Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre: Thực hiện công khai tài chính Quý 1 năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNo3Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinĐặng Thắm Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre: Thực hiện công khai tài chính Quý 1 năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhso-tu-phap-tinh-ben-tre-thuc-hien-cong-khai-tai-chinh-quy-1-nam-2021
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến TreThủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNo7Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnTinThảo NguyênThủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 3:00 PMNoĐã ban hànhthu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-quyet-dinh-cong-nhan-xa-dao-thuoc-tinh-ben-tre
1 - 30Next