Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 11/09/2020, 09:00
Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
11/09/2020 | Mỹ Thanh

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Nhiệm vụ và lộ trình thực hiện theo Phụ lục số 01 và 02 kèm theo Kế hoạch. Kinh phí triển khai Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2021-2026 được cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan và kinh phí được cấp từ ngân sách của tỉnh.

 Văn phòng Sở chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức quán triệt các nội dung trong Kế hoạch này đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; phối hợp Văn phòng Sở triển khai thực hiện theo các nội dung đề ra trong Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tải về    KH_1254.pdf

Tải về    Phu luc kem theo KH.pdf
Lượt người xem:   50
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn