Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 27/08/2020, 17:00
Sở Tư pháp Bến Tre ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp
27/08/2020 | Mỹ Thanh


Ngày 7/4/2020, Sở Tư pháp Bến Tre ban hành Kế hoạch số 472/KH-STP cải thiện, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp. Với mục tiêu nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan và của tỉnh; đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong nổ lực cải thiện tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp. Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung cụ thể như:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến công chức, viên chức và người lao động các văn bản chỉ đạo liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh nói chung và lĩnh vực tư pháp nói riêng.

Thường xuyên rà soát, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cơ sở quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; kịp thời thông báo danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh khi có thay đổi.

Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá tính hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tư pháp tại địa chỉ dichvucong.bentre.gov.vn, để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tích cực tham gia vào giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, từ đó nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng (như: Sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt "Ngày Pháp luật", đăng trên Bản tin Tư pháp, lồng ghép trong Chuyên mục truyền hình, phát thanh "Pháp luật và đời sống", Chương trình "Tư vấn pháp luật"...).

 Tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 (đối với các hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải số hóa cập nhật vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trừ những thủ tục hành chính đang áp dụng Phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp) và giải quyết các thủ tục hành chính đã được cấu hình quy trình điện tử. 

Tải về    KH_so_472_ve_nang_cao_ty_le_muc_do_3_4.pdfLượt người xem:   80
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn