Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 28/07/2020, 15:00
Sở Tư pháp Bến Tre sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020 | Mỹ Thanh

Sáng ngày 23/7/2020, Sở Tư pháp Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Võ Minh Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc, thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp; đại diện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Công chứng viên tỉnh, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

so-ket-6-thang.gif

Tại Hội nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, đánh giá những mặt thực hiện tốt, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, phương hướng thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp những tháng còn lại của năm 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm. Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến kết luận, chỉ đạo trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được dự báo vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực; cùng với nhận diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian tới ngành Tư pháp tỉnh Bến Tre cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Nghiên cứu triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong công tác góp ý, thẩm định VBQPPL; kiểm soát quy trình, nâng cao chất lượng góp ý, thẩm định VBQPPL; tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị để tham gia sớm vào việc tham mưu ban hành VBQPPL. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; hoàn thành các cuộc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về môi trường; kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng và việc thi hành quyết định xử phạt còn tồn đọng.

3. Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021" và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018 - 2022". Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan mật thiết với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt các quy định pháp luật về hụi, tín dụng đen. Tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới.

4. Tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời nội dung của Thông tư số 04/2020/TT-BTP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP để thực hiện thống nhất, hiệu quả.  Đẩy mạnh triển khai việc số hóa sổ hộ tịch, tổng hợp số liệu, phối hợp xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp, đảm bảo trẻ em dưới 14 tuổi được cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh. Tăng cường cấp phiếu lý lịch tư, giải quyết kịp thời các yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân và doanh nghiệp, nhất là đối với những trường hợp đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về luật sư, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, thừa phát lại,...; triển khai kịp thời các VBQPPL liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý đúng theo quy định, hướng dẫn khắc phục và chấn chỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp. Tổ chức hiệu quả việc tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý lưu động cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã nông thôn mới và theo nhu cầu của các địa phương. Phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh theo kế hoạch đề ra trong năm 2020.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ngành.

Lượt người xem:  104
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn