Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 18:00
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/12/2019
06/01/2020 | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

Tải về    THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 187 (KÈM QC)

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Trần Anh Kiệt và bà Ngô Thanh Thúy, hiện cư ngụ tại: ấp Đại Định, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất:

- Diện tích 644,6m2;

- Thuộc thửa đất số 298-2, tờ bản đồ số 26 (thuộc một phần thửa 298, tờ bản đố số 26);

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm.

2. Cây trồng trên đất:

- Cây dừa mới trồng (dưới 1 năm tuổi): 15 cây

- Cây dừa loại 3 (từ 1 năm đến dưới 4 năm tuổi): 03

- Bưởi da xanh loại 1 (từ 6 năm tuổi trở lên có trái ổn định): 01 cây

- Bưởi da xanh loại 4 (từ 1 năm đến dưới 2 năm tuổi): 21 cây

- Cam loại 2 (từ 1 năm đến dưới 3 năm tuổi): 04 cây

- Mít loại 4 (từ 1 năm đến dưới 4 năm tuổi): 01 cây

- Tài sản toạ lạc tại (1+2): xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Trần Anh Kiệt và bà Ngô Thanh Thủy, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 142.367.861đ (Một trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi bảy ngàn, tám trăm sáu mươi mốt đồng).

* Lưu ý: Giá khởi điểm trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu

- Lệ phí bán hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là 28.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi. Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ hoàn trả lại cho khách hàng không trúng đấu giá sau khi kết thúc cuộc đấu giá; nếu khách hàng trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ chuyển thành tiền đặt cọc và được trừ vào giá mua tài sản.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc Xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

- Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

- Tổ chức đấu giá: vào lúc 10 giờ ngày 28/01/2020 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).


Tải về    THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 238 (KÈM QC)

Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Trúc Phượng, hiện cùng cư ngụ tại: ấp Xóm Gò, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; Tài sản cụ thể như sau:

1. Về đất: Tổng diện tích 8.340,1m2.

a) Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 19

- Diện tích đất: 1.890,2m2 

- Loại đất: (300 m2 đất ở nông thôn và 1.590,2 m2 đất trồng cây lâu năm);

b) Thửa đất số 02, tờ bản đồ 19

- Diện tích đất: 3.076,4m2 

- Loại đất: (300 m2 đất ở nông thôn và 2.776,4 m2 đất trồng cây lâu năm);

c) Một phần thửa đất số 352, tờ bản đồ 16

- Diện tích đất: 3.373,5m2 

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm;

2. Tài sản trên đất:

a) Công trình xây dựng trên thửa đất số 11, tờ bản đồ 19

* Nhà ở 1: Diện tích 249,8m2. Nhà khung cột bê tông cốt thép, vách xây gạch 100mm, sơn nước, nền gạch ceramic, trần nhựa (phần mái bê tông cốt thép là 14m2; phần mái lợp tole tráng kẽm là 235,8m2). Hao mòn 20%.

* Nhà ở 2: Diện tích 12m2. Nhà khung cột bê tông cốt thép, vách xây gạch 100mm tô xi măng, nền xi măng, không trần.

* Nhà kho: Diện tích 42,6m2. Cột bê tông cốt thép, tường xây gạch lững cao 2,2m trên bằng vách tole mái tole tráng kẽm, nền gạch ceramic, không trần.

* Chuồng heo 1: Diện tích 263,8m2. Cột bê tông cốt thép, mái tole tráng kẽm, nền xi măng, tường xây gạch lững.

* Chuồng heo 2: Diện tích 182,7m2. Cột bê tông cốt thép, mái tole tráng kẽm, nền xi măng, tường xây gạch lững.

* 02 cống chứa nước tròn: thể tích 8,16m3 (đường kính 1,7m, cao 1,8m).

* 02 cống chứa nước tròn: thể tích 9,07m3 (đường kính 1,7m, cao 2m).

* 01 cống chứa nước tròn: thể tích 4,08m3 (đường kính 1,7m, cao 1,8m).

b) Cây trồng trên đất:

b.1. Cây trồng trên thửa 11, tờ bản đồ 19

- Dừa trên 20 năm: 18 cây

- Bưởi da xanh 5 năm: 01 cây

- Bưởi da xanh từ 1 đến 2 năm: 02 cây

b.2. Cây trồng trên thửa 02, tờ bản đồ 19

- Dừa (trên 20 năm): 43 cây

- Bưởi da xanh (1 đến 2 năm): 33 cây

b.3. Cây trồng trên một phần thửa 352, tờ bản đồ 16

- Dừa trên 6 năm: 74 cây

- Dừa từ 1 đến 2 năm: 26 cây

- Bưởi da xanh từ 1 đến 2 năm: 57 cây

* Tài sản toạ lạc tại: ấp Xóm Gò, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và tài sản  trên đất của ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Trúc Phượng, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 3.003.653.383đ (Ba tỷ, không trăm lẻ ba triệu, sáu trăm năm mươi ba ngàn, ba trăm tám mươi ba đồng).

* Lưu ý: Tài sản bán chung và giá khởi điểm trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng thuế giá trị gia tăng (nếu có) và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá phải chịu.

- Thời gian xem tài sản từ: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

- Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc);

 - Thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá từ: 07 giờ đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc);

 - Tổ chức đấu giá vào lúc: 08 giờ 30 phút ngày 28/01/2020 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).

 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre.

 - Khoản tiền đặt trước: 600.000.000đ/hồ sơ, chuyển vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá số 72910000091403 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi.


Tải về    THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG 239 (KÈM QC)

Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Lê Trần Dũng, ông Lê Duy Song, ông Lê Đức Thịnh, bà Hồ Thị Ánh Nguyệt và bà Lê Song Thịnh Vy; cùng địa chỉ thường trú tại: ấp Tân Định, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:

 1. Về quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất: 

  a) Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 22

  - Diện tích: 10.477,3 m2;

  - Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

  b) Cây trồng trên đất:

  - Dừa trên 30 năm tuổi: 161 cây

  - Dừa trên 5 năm tuổi: 101 cây

  - Dừa dưới 5 năm tuổi: 49 cây

  * Giá khởi điểm (a+b): 920.201.000đ (Chín trăm hai mươi triệu, hai trăm lẻ một ngàn đồng).

  2. Quyền sử dụng đất: Tổng diện tích: 10.465m2

  a) Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 22

  - Diện tích: 4.091,5m2;

  - Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

  b) Thửa đất số 40, tờ bản đồ số 22

  - Diện tích: 6.373,5m2;

  - Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;

  * Giá khởi điểm (a+b): 483.483.000đ (Bốn trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn đồng)

  * Tài sản (1+2) tọa lạc: xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  * Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất của ông Lê Trần Dũng, ông Lê Duy Song, ông Lê Đức Thịnh, bà Hồ Thị Ánh Nguyệt và bà Lê Song Thịnh Vy, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2): 1.403.684.000đ (Một tỷ, bốn trăm lẻ ba triệu, sáu trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

  * Lưu ý: Tài sản trên bán theo từng mục (1, 2) và giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế thu nhập, các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá chịu

  - Lệ phí bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 1 là 500.000đ/hồ sơ, tài sản 2 là 200.000đ/hồ sơ nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

  - Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tài sản 1 là 184.000.000đ/hồ sơ, tài sản 2 là 96.000.000đ/hồ sơ nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi. Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ hoàn trả lại cho khách hàng không trúng đấu giá sau khi kết thúc cuộc đấu giá; nếu khách hàng trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ chuyển thành tiền đặt cọc và được trừ vào giá mua tài sản.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

    - Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

   - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

  - Tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ ngày 28/01/2020 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).


 2. Nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và cây trồng trên đất của ông Võ Chinh Âu và bà Nguyễn Thị Lý; địa chỉ thường trú tại: ấp Chợ, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tài sản cụ thể như sau:
 1. Về quyền sử dụng đất:

  - Diện tích: 315,8 m2;

  - Mục đích sử dụng: 300m2 đất ở nông thôn và 15,8m2 đất trồng cây lâu năm (trong đó cố 139,1m2 thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường bộ);

  - Thuộc thửa đất số 292, tờ bản đồ số 2 (số liệu cũ thửa 2084, tờ bản đồ số 1).

  2. Công trình xây dựng trên đất (nhà ở):

  - Nhà chính: Ngang 4,2m, dài 8,5m. Kết cấu: tường xây 10cm, nền lát gạch bông, mái lợp tole xi măng (không có la phông).

  - Nhà phụ: Ngang 7,35m, dài: 14,85m. Kết cấu: tường xây 10cm, mái lợp tole ximăng (không la phông).

  3. Cây trồng trên đất:

  - Nhãn đang cho trái khoản 20 năm tuổi: 02 cây

  * Tài sản (1+2+3) tọa lạc: ấp Chợ, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  * Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là tài sản thuộc quyền sử dụng đất, nhà ở và cây trồng trên đất của ông Võ Chinh Âu và bà Nguyễn Thị Lý, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

  * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (1+2+3): 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng).

  * Lưu ý: Giá khởi điểm trên đã bao gồm 2% thuế thu nhập, riêng các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng người mua trúng đấu giá chịu.

  - Lệ phí bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là 500.000đ/hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Khoản lệ phí này không được hoàn lại.

  - Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tài sản là 140.000.000đ/hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi. Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ hoàn trả lại cho khách hàng không trúng đấu giá sau khi kết thúc cuộc đấu giá; nếu khách hàng trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ chuyển thành tiền đặt cọc và được trừ vào giá mua tài sản.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

    - Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

   - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

  - Tổ chức đấu giá: vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 28/01/2020 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).


 2. Nay Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất của ông Đỗ Văn Phúc và bà Lê Thị Sa, cư ngụ tại: ấp An Thạnh, xã Bình Khánh Tây, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Tài sản là quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

  - Diện tích: 215m2

  - Thửa đất 112, tờ bản đồ số 03

  - Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

  * Tài sản tọa lạc tại: Ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

  * Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: là quyền sử dụng đất của ông Đỗ Văn Phúc và bà Lê Thị Sa, bị kê biên để thi hành án theo quyết định của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

  * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 604.580.000đ (Sáu trăm lẻ bốn triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng).

  * Lưu ý: Tài sản trên chưa bao gồm các khoản thuế, người mua trúng đấu giá phải nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục cấp đổi, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

  * Lệ phí tham gia đấu giá: 500.000đ/01 hồ sơ, nộp tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

  * Khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 120.000.000đ/01 hồ sơ, nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre số 72910000091403 được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi.

  - Thời gian xem tài sản đấu giá: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc); địa điểm: tại nơi có tài sản tọa lạc thuộc xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

  - Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ: 07 giờ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

  - Thời gian thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá: từ 07 giờ đến 17 giờ ngày 25/01/2020 (trong giờ làm việc).

  - Tổ chức đấu giá: vào lúc 8 giờ ngày 28/01/2020 (Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá).  

  * Lưu ý: Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, đăng ký và tham gia đấu giá tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre (địa chỉ: Số 15, đường Thủ Khoa Huân, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

  Quý khách có nhu cầu mua liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre; địa chỉ: số 15 đường Thủ Khoa Huân, phường 3, thành phố Bến Tre, điện thoại: 0275.3823667 - 0275.3512081; website: stp.bentre.gov.vn và thads.moj.gov.vn/ bentre để biết thêm chi tiết./.

   
Lượt người xem:  376
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn