Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 02/12/2019, 17:00
Bến Tre thực hiện việc không bỏ lọt đối tượng được trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự - giải pháp khó nhưng đạt được sự đồng thuận cao
02/12/2019 | Song Vũ

Sau khi Hiến pháp năm 2013, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội thông qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) – hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí của Nhà nước cho người được TGPL ngày càng hướng đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật một cách cụ thể hơn bao giờ hết. Với mục tiêu bảo đảm quyền của người được TGPL nói chung, hoạt động TGPL trong lĩnh vực tố tụng nói riêng, ngày 29/6/2018, Bộ Tư pháp đã cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC (Thông tư liên tịch số 10) quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng.

Tại Bến Tre, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh đã có nhiều giải pháp đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện việc: nâng cao tỷ lệ người được TGPL, phấn đấu đạt mục tiêu 100% đối tượng được TGPL khi họ có nhu cầu trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Kết quả bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, đối tượng được TGPL ngày được nâng lên, cơ chế phối hợp TGPL trong lĩnh vực tố tụng hình sự được các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thực hiện TGPL ngày càng đồng bộ, chặt chẽ và hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Đầu năm 2019 phát huy từ kết quả đạt được trong tố tụng hình sự, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh xây dựng Kế hoạch số 331/KH-HĐPHLN ngày 14/3/2019 về thực hiện các giải pháp không bỏ lọt đối tượng TGPL trong lĩnh vực tố tụng dân sự với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ. Như: tăng cường biện pháp truyền thông gồm truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp, in ấn, phát hành tài liệu bướm.

khong-bo-lot-doi-tuong.gif

Các biện pháp tiếp cận cụ thể khác được Hội đồng đề ra đó là: Các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam theo chức năng của mình chủ động phối hợp, hướng dẫn các đối tượng thực hiện quyền được TGPL; thí điểm cử Trợ giúp viên đến trụ sở tiếp công dân tại Tòa án để trực tiếp tiếp nhận và thực hiện hồ sơ cho các đối tượng được TGPL khi người dân tự liên hệ tại Tòa án; Sở Tư pháp có Công văn chỉ đạo Tư pháp cấp xã trong quá trình tham mưu với lãnh đạo UBND cấp mình chủ động phát hiện đối tượng TGPL ngay trong quá trình hòa giải các vụ việc dân sự, đất đai; Trợ giúp viên tăng cường tham gia hình thức đại diện ngoài tố tụng để cùng phối hợp với địa phương kịp thời phát hiện đối tượng, tham gia TGPL ngay từ đầu; phát huy hiệu quả đường dây nóng để nối kết giữa Tư pháp cấp xã với Trung tâm TGPL, nhằm xử lý kịp thời các thông tin về đối tượng được TGPL tại các địa phương; xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn chuyên sâu 02 đợt trong năm 2019…

Kết quả thực hiện TGPL cuối năm 2019 của tỉnh cho thấy: tổng số vụ việc thực hiện TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng của tỉnh là 234 vụ việc, so với năm 2018 tăng 7,3%. Thống kê cũng cho thấy số vụ, việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng dân sự năm 2019 là 131 vụ, việc, so với năm 2018 tăng 9,1%. Bước đầu thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng dân sự của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL tỉnh đã mang lại các dấu hiệu đáng mừng, đúng hướng theo mục tiêu đề ra.

Ngay từ cuộc họp đầu năm của Hội đồng, cũng đã có nhiều ý kiến lo lắng về cơ chế phối hợp này. Bởi lẽ trong hoạt động tố tụng hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng là thành viên Hội đồng phối hợp về TGPL có cơ chế kiểm soát, phát hiện đối tượng được TGPL để thông tin về Trung tâm TGPL và các chi nhánh của Trung tâm thực hiện TGPL cho đối tượng tương đối thuận lợi. Riêng trong tố tụng dân sự, vì đương sự khi có tranh chấp chỉ yệu cầu trực tiếp cơ quan Tòa án thụ lý giải quyết, nên nhiệm vụ phát hiện và thông tin về TGPL cho đối tượng được đặt trên vai của cơ quan Tòa án. Một thực tế là cán bộ Tòa án, Thẩm phán hiện rất nhiều việc, đặc biệt là sức ép về lượng vụ việc án, chỉ tiêu xét xử; nếu chỉ tập trung vào hệ thống này thì việc bỏ lọt đối tượng TGPL trong tố tụng dân sự là điều không tránh khỏi. Qua một năm triển khai thực hiện Kế hoạch 331/KH-HĐPHLN, có thể thấy Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bến Tre đã có những giải pháp đúng đắn nhằm đảm bảo quyền bào chữa, quyền tranh tụng đối với người thuộc diện TGPL, là những người khó khăn về tài chính, người có công, người yếu thế cần sự bảo trợ XH. Thực hiện theo Kế hoạch, Hội đồng đã chỉ đạo sát và yêu cầu các cơ quan thành viên luôn bám chặt vào các quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự, vào Thông tư liên tịch số 10 để nâng cao hiệu quả phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng dân sự.

 Để đảm bảo quyền được TGPL nói chung, quyền tranh tụng tại phiên tòa của người được TGPL nói riêng, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 lần đầu tiên đã ghi nhận về trách nhiệm của Nhà nước, của Thẩm phán trong việc bảo đảm quyền được TGPL của người thuộc diện được TGPL tại Khoản 3 Điều 9 với nguyên tắc đó là "Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm TGPL cho các đối tượng theo quy định của pháp luật để họ thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa án". Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 còn quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tại khoản 6 Điều 48 về giải thích, hướng dẫn cho đương sự biết để họ thực hiện quyền được yêu cầu TGPL theo quy định; quy định về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại Điều 75 đối với Trợ giúp viên pháp lý. Đồng thời để cụ thể tổ chức thực hiện các quyền vừa nêu cho đối tượng được TGPL, Thông tư liên tịch số 10 cũng đã quy định rõ về việc thông báo, thông tin về TGPL. Với trường hợp đương sự tự nhận mình là người được TGPL và có yêu cầu thì các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, Tòa án nói riêng phải có trách nhiệm thông báo (bằng Thông báo, mẫu số 3 Thông tư liên tịch10) cho Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm TGPL biết để xác minh đối tượng, thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Nếu đương sự tự nhận mình là người được TGPL và không có yêu cầu thì các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông tin (bằng Thông tin, mẫu số 4) cho Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm TGPL nắm. Tuy nhiên việc thực hiện các quy định trên không phải lúc nào cũng thuận lợi, không phải được tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng đều thực hiện chặt chẽ. Trong tố tụng dân sự, qua số liệu cuối năm cho thấy số vụ việc TGPL mà Tòa án giới thiệu đến cơ quan thực hiện TGPL vẫn còn ít so với vụ việc mà Tòa đã thụ lý.

Từ thực tế trên, từ đầu tháng 5 năm 2019 vừa qua, thực hiện theo Khoản 9, Điều 8 của Thông tư liên tịch 10 "Khuyến khích cơ quan điều tra, Tòa án các cấp tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL trực tại các cơ quan này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để người được TGPL biết và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời", Bến Tre đã thí điểm việc cử Trợ giúp viên đến trụ sở tiếp công dân của Tòa án huyện Ba Tri để trực tiếp tiếp nhận và thực hiện hồ sơ trong ngày làm việc cho các đối tượng được TGPL khi người dân tự liên hệ tại Tòa án. Theo phản ánh của Chi nhánh TGPL số 01 đặt tại huyện Ba Tri, qua 6 tháng thí điểm trực tiếp nhận yêu cầu TGPL tại Tòa án huyện đã có 20 trường hợp đối tượng yêu cầu, Trợ giúp viên tiến hành thực hiện TGPL trong lĩnh vực dân sự. Tỷ lệ này chiếm 62,5% so với tổng vụ việc Chi nhánh số 1 thực hiện trong 6 tháng qua. Kết quả trên cho thấy việc thực hiện cử Trợ giúp viên đến trụ sở tiếp công dân của Tòa án để trực tiếp tiếp nhận và thực hiện hồ sơ TGPL là cần thiết, nhanh chóng, cần tiếp tục phát huy nhân rộng.

Thiết nghĩ, thời gian tới để đáp ứng kịp thời nhu cầu TGPL của người dân, thực hiện tốt các giải pháp không bỏ lọt đối tượng được TGPL trong tố tụng dân sự, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, người tiến hành tố tụng về vị trí, vai trò của công tác TGPL đối với những người có công, người khó khăn, yếu thế trong xã hội, góp phần hỗ trợ kịp thời những trường hợp cần TGPL trong quá trình thực hiện tố tụng nói chung, tố tụng dân sự nói riêng; cần tổ chức các cuộc họpcủa các cơ quan tố tụng địa phương để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện TGPL cho đối tượng; nghiên cứu đưa nội dung hoạt động về TGPL vào công tác trọng tâm của Ngành, cơ quan thành viên Hội đồng - xem như đây là nhiệm vụ chính, chứ không chỉ là nhiệm vụ phối hợp.

Lượt người xem:  91
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn