Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 03/10/2019, 16:00
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
03/10/2019 | Mỹ Thanh

Trong 3 ngày 25, 27/9 và  2/10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức kiểm tra tại 3 đơn vị gồm: Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành, Thạnh phú và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo Kế hoạch số 936/KH-HĐPH ngày 9/7/2019 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh về việc kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Tấn Nhứt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh làm Trưởng đoàn.

kem-tra-hoi-dong3.gif

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Tấn Nhứt đánh giá cao việc chấp hành nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra và chuẩn bị báo cáo của 3 đơn vị được kiểm tra; ghi nhận công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các đơn vị trong năm 2019 đạt nhiều kết quả, trong đó nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn, triển khai thực hiện các mặt công tác khá toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Ngành, địa phương; quan tâm tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban bí thư trung ương Đảng; việc phối hợp các ngành, đơn vị trong công tác PBGDPL phát huy hiệu quả khá tốt, với hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố, ngày càng nâng cao về trình độ và kỹ năng; tỷ lệ hòa giải thành cao, đạt trên 85%; 2 huyện đã công nhận 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Tuy nhiên, trong công tác PBGDPL đôi lúc chưa sát đối tượng, nhất là những đối tượng đặc thù, có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; hình thức PBGDPL chưa phong phú, chưa có nhiều mô hình sinh động, chưa thể hiện tốt vai trò phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng; nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật còn mang tính hình thức, chưa thật sự hiệu quả; việc thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí bố trí còn quá hạn hẹp.

kem-tra-hoi-dong2.gifkem-tra-hoi-dong1.gif

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra tập trung một số công việc sau đây: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện trong tư vấn, xác định mục tiêu, hoạt động và điều phối nguồn lực, tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu triển khai nhiệm vụ PBGDPL. Phát huy vai trò nòng cốt của Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt PBGDPL. Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban bí thư trung ương Đảng; Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường PBGDPL hướng mạnh về cơ sở, vùng xâu, vùng xa, chú trọng đối tượng đặc thù, có nguy cơ vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, chiến sỹ và toàn thể Nhân dân trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; chú trọng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) hàng năm; phối hợp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; tổ chức tập huấn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên đúng quy định; thực hiện tốt bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho Hòa giải viên gắn với triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022"; tham mưu, chỉ đạo đảm bảo hỗ trợ đầy đủ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện tiêu chí "Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng theo trình tự, thủ tục, quy trình quy định.

Lượt người xem:   341
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn