{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động góp ý dự thảo các văn kiện  trình Đại hội lần thứ XIII của ĐảngLấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động góp ý dự thảo các văn kiện  trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/7/2020 8:00 AMYes6Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiệnSở Tư pháp tỉnh Bến TreLấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động góp ý dự thảo các văn kiện  trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/7/2020 8:00 AMYesĐã ban hànhlay-y-kien-cua-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-gop-y-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang
DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  (Tính đến ngày 31/10/2020)DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  (Tính đến ngày 31/10/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 5:00 PMNo16Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  (Tính đến ngày 31/10/2020)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-nguoi-tap-su-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-tinh-den-ngay-31-10-2020
DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  Tính đến ngày 30/10/2020DANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  Tính đến ngày 30/10/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 5:00 PMNo10Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH CÁC VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE  Tính đến ngày 30/10/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-cac-van-phog-thua-phat-lai-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-tinh-den-ngay-30-10-2020
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 4:00 PMNo3139Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápPhòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-to-chuc-dau-gia-tai-san-chi-nhanh-doanh-nghiep-dau-gia-tai-san-nam-2020
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNo1848Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápPhòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-dau-gia-vien-dang-hanh-nghe-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-nam-2020
DANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI BẾN TREDANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNo1438Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápPhòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TẠI BẾN TREDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNo1234Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN TẠI BẾN TRE/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNo142Đã ban hành135000Bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreDANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhdanh-sach-to-chuc-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-tinh-ben-tre-nam-2020
Bế giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến TreBế giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến Tre/PublishingImages/cc1.gif

​Sáng ngày 11/10/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến Tre. Đến tham dự lễ bế giảng có ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Tổ chức lớp học, cùng các học viên của lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến Tre.

10/17/2020 11:00 AMNo3Đã ban hành135000Tin tức - Sự kiện; Tin tức - sự kiệnBế giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến Tre/PublishingImages/cc1.gif

​Sáng ngày 11/10/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến Tre. Đến tham dự lễ bế giảng có ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ban Tổ chức lớp học, cùng các học viên của lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 tại Bến Tre.

10/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhbe-giang-lop-dao-tao-nghe-cong-chung-khoa-21-tai-ben-tre
Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 9:00 AMYes51Đã ban hànhTin tức - sự kiện(None)Mỹ ThanhSở Tư pháp tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE (Cập nhật đến tháng 8 năm 2020)DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE (Cập nhật đến tháng 8 năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2020 5:00 PMNo1718Đã ban hànhBổ trợ tư pháp(None)Phòng Bổ trợ tư phápDANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TẠI BẾN TRE (Cập nhật đến tháng 8 năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Sở Tư pháp Bến Tre ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư phápSở Tư pháp Bến Tre ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2020 5:00 PMYes80Đã ban hànhTin tức - sự kiện(None)Mỹ ThanhSở Tư pháp Bến Tre ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Sở Tư pháp Bến Tre sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020Sở Tư pháp Bến Tre sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/so-ket-6-thang.gif
7/28/2020 3:00 PMYes103Đã ban hànhTin tức - sự kiện(None)Mỹ ThanhSở Tư pháp Bến Tre sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/so-ket-6-thang.gif
7/28/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu HươngQuyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2020 5:00 PMNo151Đã ban hànhBổ trợ tư pháp; Tin tức - sự kiện(None)Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Lang Thị LyQuyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Lang Thị Ly/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2020 9:00 AMNo236Đã ban hànhBổ trợ tư pháp; Tin tức - sự kiện(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Lang Thị Ly/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/31/2020 9:00 AMNo775Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/31/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 26/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 26/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 9:00 AMNo372Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 26/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 9:00 AMNo280Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 27/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2020 5:00 PMNo306Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2020 5:00 PMNo324Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2020 8:00 AMNo285Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 17/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2020 6:00 PMNo319Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2020 5:00 PMNo222Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 03/3/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 03/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/5/2020 6:00 PMNo264Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 03/3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/5/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/02/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2020 11:00 AMNo271Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/02/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2020 9:00 AMNo341Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 19/02/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 19/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2020 9:00 AMNo269Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 19/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/02/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2020 11:00 AMNo312Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 07/02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/01/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2020 3:00 PMNo298Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 30/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/7/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 08/01/2020Thông báo bán đấu giá tài sản ngày 08/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/4/2020 3:00 PMNo193Đã ban hànhThông báo bán đấu giá tài sản(None)Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến TreThông báo bán đấu giá tài sản ngày 08/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next