{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo nghề công chứng, luật sư tại Bến Tre năm 2021Thông báo chiêu sinh Lớp đào tạo nghề công chứng, luật sư tại Bến Tre năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg2/25/2021 10:00 AMNo3Đã ban hành135000Thông báo của SởTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo chiêu sinh Lớp đào tạo nghề công chứng, luật sư tại Bến Tre năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg2/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hànhthong-bao-chieu-sinh-lop-dao-tao-nghe-cong-chung-luat-su-tai-ben-tre-nam-2021
Phiếu lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyếnPhiếu lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
2/19/2021 11:00 AMNo1Đã ban hành135000Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chínhTinSở Tư pháp tỉnh Bến TrePhiếu lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
2/19/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhphieu-lay-y-kien-cua-to-chuc-ca-nhan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-tren-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen
Thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến TreThông báo tiếp nhận công chức năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 4:00 PMYes14Đã ban hành135000Thông báo của SởTinSở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo tiếp nhận công chức năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/4/2020 4:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-tiep-nhan-cong-chuc-nam-2020-cua-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-ben-tre
Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4  đối với 118 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư phápThông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4  đối với 118 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2020 8:00 AMYes13Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4  đối với 118 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Trương Thị Thanh ThúyQuyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Trương Thị Thanh Thúy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNo14Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Trương Thị Thanh Thúy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định thu hồi và cấp lại Thẻ công chứng viên cho bà Huỳnh Đoàn Ngọc HânQuyết định thu hồi và cấp lại Thẻ công chứng viên cho bà Huỳnh Đoàn Ngọc Hân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNo18Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định thu hồi và cấp lại Thẻ công chứng viên cho bà Huỳnh Đoàn Ngọc Hân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Thu HươngQuyết định việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNo11Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho bà Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/11/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Thu HươngThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 4:00 PMNo21Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị XuânThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Xuân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 4:00 PMNo17Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Xuân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Thu HươngThông báo Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 3:00 PMNo17Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Hà Thị TiếnThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Hà Thị Tiến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 3:00 PMNo21Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Hà Thị Tiến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu HươngQuyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2020 5:00 PMNo20Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu HươngQuyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2020 5:00 PMNo1Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Quyết định đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên đối với công chứng viên Nguyễn Thị Thu Hương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Lang Thị LyThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Lang Thị Ly/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2020 9:00 AMNo19Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với bà Lang Thị Ly/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn RậmThông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Rậm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 4:00 PMNo40Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Rậm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Lê Văn TươiThông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Lê Văn Tươi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 5:00 PMNo35Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Lê Văn Tươi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về lao động năm 2019Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về lao động năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2019 4:00 PMNo67Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về lao động năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Mai Văn HảiThông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Mai Văn Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2019 11:00 AMNo70Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Phòng Bổ trợ tư phápThông báo việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của ông Mai Văn Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 4:00 PMYes96Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Cung cấp thông tin nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnCung cấp thông tin nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 11:00 AMNo66Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreCung cấp thông tin nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sảnBáo cáo danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 11:00 AMNo71Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreBáo cáo danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Đặng PhúcQuyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Đặng Phúc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2019 5:00 PMNo89Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư Đặng Phúc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng năm 2019 tại tỉnh Bến TreThông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng năm 2019 tại tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2019 4:00 PMNo102Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng năm 2019 tại tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Thanh TrangThông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Thanh Trang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 5:00 PMNo109Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Thanh Trang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn TứThông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Tứ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 5:00 PMNo101Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của ông Nguyễn Văn Tứ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của ông Vũ Hữu ThứThông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của ông Vũ Hữu Thứ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 5:00 PMNo83Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo việc thu hồi thẻ công chứng viên của ông Vũ Hữu Thứ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn  tỉnh Bến TreQuy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn  tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2019 3:00 PMNo81Đã ban hànhThông tin tuyên truyền(None)Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn  tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũngXử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2019 2:00 PMNo81Đã ban hànhThông tin tuyên truyền(None)Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/19/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/18/2019 5:00 PMNo67Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreQuyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo phát hành hồ sơ lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Bến TreThông báo phát hành hồ sơ lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 4:00 PMYes153Đã ban hànhThông báo của Sở(None)Sở Tư pháp tỉnh Bến TreThông báo phát hành hồ sơ lớp đào tạo nghề công chứng tại tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next