{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 04/11/2002 tại Campuchia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. DOC phản ánh nguyện vọng chung của các quốc gia t...
8/14/2014 12:00 AMNo563Đã ban hànhBản tin Pháp luật(None)Nguyễn Tuấn KhanhTuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 04/11/2002 tại Campuchia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và Trung Quốc đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. DOC phản ánh nguyện vọng chung của các quốc gia t...
8/14/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Vùng biển Việt Nam theo Luật Biển Việt Nam năm 2012Vùng biển Việt Nam theo Luật Biển Việt Nam năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước 1982). Trong Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước 1982, chúng ta đã khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các quy...
8/14/2014 12:00 AMNo624Đã ban hànhBản tin Pháp luật(None)Nguyễn Tuấn KhanhVùng biển Việt Nam theo Luật Biển Việt Nam năm 2012/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Việt Nam là một quốc gia ven biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, kinh tế biển và các ngành liên quan đến biển đóng góp lớn vào nền kinh tế đất nước. Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước 1982). Trong Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước 1982, chúng ta đã khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ các quy...
8/14/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt NamĐi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phù hợp với quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012 quy định tàu thuyền nước ngoài đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam và nghĩa vụ khi thực hiện quyền đi qua không gây hại tại Chương 3 về hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
8/14/2014 12:00 AMNo569Đã ban hànhBản tin Pháp luật(None)Nguyễn Tuấn KhanhĐi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phù hợp với quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012 quy định tàu thuyền nước ngoài đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam và nghĩa vụ khi thực hiện quyền đi qua không gây hại tại Chương 3 về hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
8/14/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Phỏng vấn: Kết quả hoạt động rà soát thủ tục hành chính năm 2013Phỏng vấn: Kết quả hoạt động rà soát thủ tục hành chính năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNo564Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhPhỏng vấn: Kết quả hoạt động rà soát thủ tục hành chính năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Ăn tết thả gaTiểu phẩm: Ăn tết thả ga/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNo626Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Ăn tết thả ga/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Cần có một tấm lòngTiểu phẩm: Cần có một tấm lòng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNo621Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Cần có một tấm lòng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Chia thế nào?Tiểu phẩm: Chia thế nào?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNo603Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Chia thế nào?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Rác tự phátTiểu phẩm: Rác tự phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNo623Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Rác tự phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Phỏng vấn: Luật đất đai năm 2013Phỏng vấn: Luật đất đai năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNo587Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhPhỏng vấn: Luật đất đai năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/13/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Những quy định cấm hoạt động trong vùng biển Việt NamNhững quy định cấm hoạt động trong vùng biển Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Biển Việt Nam nêu rõ trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tr...
8/12/2014 12:00 AMNo586Đã ban hànhBản tin Pháp luật(None)Nguyễn Tuấn KhanhNhững quy định cấm hoạt động trong vùng biển Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Luật Biển Việt Nam nêu rõ trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia của Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tr...
8/12/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Những vùng biển được quy định trong Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốcNhững vùng biển được quy định trong Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc (Công ước 1982) được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”. Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lý…) trong việc sử dụng biển và đại dương. Công ước 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/1994. Việt Nam phê chuẩn Công ước 1982 ngày 23/6/1994.
8/12/2014 12:00 AMNo331Đã ban hànhBản tin Pháp luật(None)Nguyễn Tuấn KhanhNhững vùng biển được quy định trong Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc (Công ước 1982) được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”. Công ước 1982 quy định một cách toàn diện các quyền và nghĩa vụ của tất cả quốc gia (có biển, không có biển, bất lợi về mặt địa lý…) trong việc sử dụng biển và đại dương. Công ước 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/1994. Việt Nam phê chuẩn Công ước 1982 ngày 23/6/1994.
8/12/2014 12:00 AMNoĐã ban hành
Phỏng vấn: Chuyên đề dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992Phỏng vấn: Chuyên đề dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2013 12:00 AMNo341Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhPhỏng vấn: Chuyên đề dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2013 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Con vẫn là conTiểu phẩm: Con vẫn là con/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2013 12:00 AMNo361Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Con vẫn là con/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2013 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Cần quan tâmTiểu phẩm: Cần quan tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2012 12:00 AMNo377Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Cần quan tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Cái nhìn đáng ghétTiểu phẩm: Cái nhìn đáng ghét/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2012 12:00 AMNo331Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Cái nhìn đáng ghét/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Trách nhiệm thuộc về aiTiểu phẩm: Trách nhiệm thuộc về ai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2012 12:00 AMNo247Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Trách nhiệm thuộc về ai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Hụi màTiểu phẩm: Hụi mà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2012 12:00 AMNo195Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Hụi mà/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Sao mà dài thếTiểu phẩm: Sao mà dài thế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2012 12:00 AMNo215Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Sao mà dài thế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Tham thì thâmTiểu phẩm: Tham thì thâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2012 12:00 AMNo209Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Tham thì thâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Phỏng vấn: Quy định mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp Phỏng vấn: Quy định mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNo243Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhPhỏng vấn: Quy định mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Vậy cũng đượcTiểu phẩm: Vậy cũng được/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNo195Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Vậy cũng được/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Từ những điều nhỏ nhấtTiểu phẩm: Từ những điều nhỏ nhất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNo200Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Từ những điều nhỏ nhất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Tự làm tự chịuTiểu phẩm: Tự làm tự chịu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNo180Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Tự làm tự chịu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Nợ cha con trảTiểu phẩm: Nợ cha con trả/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNo188Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Nợ cha con trả/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tiểu phẩm: Cùng nhau chung sứcTiểu phẩm: Cùng nhau chung sức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNo209Đã ban hànhPhim Tuyên truyền(None)Nguyễn Tuấn KhanhTiểu phẩm: Cùng nhau chung sức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Đề cương phòng chống tội phạm công nghệ caoĐề cương phòng chống tội phạm công nghệ cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNo332Đã ban hànhĐề cương PBGDPL(None)Nguyễn Tuấn KhanhĐề cương phòng chống tội phạm công nghệ cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Sổ tay phòng chống tội phạm công nghệ caoSổ tay phòng chống tội phạm công nghệ cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNo325Đã ban hànhĐề cương PBGDPL(None)Nguyễn Tuấn KhanhSổ tay phòng chống tội phạm công nghệ cao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Đề cương phòng chống tội phạm ma túyĐề cương phòng chống tội phạm ma túy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNo352Đã ban hànhĐề cương PBGDPL(None)Nguyễn Tuấn KhanhĐề cương phòng chống tội phạm ma túy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Sổ tay phòng chống tội phạm ma túySổ tay phòng chống tội phạm ma túy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNo389Đã ban hànhĐề cương PBGDPL(None)Nguyễn Tuấn KhanhSổ tay phòng chống tội phạm ma túy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
Tờ bướm hợp đồng lao độngTờ bướm hợp đồng lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNo348Đã ban hànhĐề cương PBGDPL(None)Nguyễn Tuấn KhanhTờ bướm hợp đồng lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2012 12:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next