Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksHỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Các quy định về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệpCác quy định về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 5 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

Nghị định đã quy định cụ thể về các hình thức, nội dung, biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được quyền tiếp cận, sử dụng miễn phí thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật). Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật mà chưa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, UBND cấp tỉnh thì doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật văn bản đó.

Nhằm thực hiện tốt Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, ngày 13 tháng 10 năm 2009, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thông qua chương trình này nhằm giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Bến Tre nắm bắt kịp thời những thông tin pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp; hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp góp phần tạo thuận lợi trong việc điều hành, quản lý hoạt động của cơ quan Nhà nước đối với doanh nghiệp kinh doanh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của nhà nước.


22/04/2011 12:00 SAĐã ban hành
Văn bản pháp luật của tỉnh về Doanh nghiệpVăn bản pháp luật của tỉnh về Doanh nghiệp
22/04/2011 12:00 SAĐã ban hành
Thư ngỏThư ngỏ

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tập Bản tin Tư pháp Bến Tre đã mở chuyên trang “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Nội dung của chuyên trang này nhằm giới thiệu những văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, địa phương ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và những chủ trương, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Đồng thời còn là địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp để hướng dẫn giải đáp, tư vấn hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Để việc hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tốt hơn trong thời gian tới; Ban Biên tập kính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp ý về nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật, đồng thời cũng rất mong nhận được các câu hỏi, vướng mắc về mặt pháp luật trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trên các lĩnh vực về thuế, đầu tư, lao động…Trên cơ sở phản hồi của doanh nghiệp, Ban Biên tập sẽ nghiên cứu hoàn thiện về các nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật trong thời gian tới. Đối với các câu hỏi liên quan đến pháp luật, Ban Biên tập sẽ biên tập lại và đăng tải nội dung trả lời trên Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Nội dung góp ý, câu hỏi về pháp luật đề nghị gửi về các địa chỉ sau:

- Bản tin Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre, Số 17 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

- Email: banbientap@sotuphap.bentre.gov.vn

- Website: http://www.sotuphap.bentre.gov.vn

Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xin chân thành cám ơn!

08/03/2012 12:00 SAĐã ban hành
bài viếtbài viết
aa
22/04/2011 12:00 SAĐã ban hành
Quy định về chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệpQuy định về chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2015 và bãi bỏ Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung cơ bản sau đây:
19/03/2015 2:00 CHĐã ban hành
Bộ luật Lao động năm 2012Bộ luật Lao động năm 2012
29/05/2014 12:00 SAĐã ban hành
Quy định pháp luật về đầu tưQuy định pháp luật về đầu tư
22/04/2011 12:00 SAĐã ban hành
Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025
27/08/2020 10:00 SAĐã ban hành
Quy định pháp luật về Doanh nghiệpQuy định pháp luật về Doanh nghiệp
22/04/2011 12:00 SAĐã ban hành
 
Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
​Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 Chương trình kèm theo 
 
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2015 và bãi bỏ Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung cơ bản sau đây: 
 
​ Bộ luật lao động năm 2012  ​​ 
 
Thư ngỏ (08/03/2012)
Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tập Bản tin Tư pháp Bến Tre đã mở chuyên trang “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Nội dung của ... 
 
Ngày 28 tháng 5 năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Theo đó, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động. Nghị định đã quy định cụ thể về các hình thức, nội dung, biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan t... 
 
bài viết (22/04/2011)
aa 
 
 Luật doanh nghiệp năm 2005  Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2005  Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp năm 2005  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008  Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008   ​ 
 
 Luật đầu tư năm 2005  Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư năm 2005   ​​ 
 
 Quy định về tỉ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quy định về không cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt đông gây ô nhiễm trong nội thành Thành phố Bến Tre​ 
 
 
 
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn