Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viênHòa giải ở cơ sởỦy ban nhân dân cấp xã2
2Thủ tục thôi làm hòa giải viênHòa giải ở cơ sởỦy ban nhân dân cấp xã2
3Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giảiHòa giải ở cơ sởỦy ban nhân dân cấp xã2
4Thủ tục công nhận hòa giải viênHòa giải ở cơ sởỦy ban nhân dân cấp xã2
5Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiAn toàn bức xạ hạt nhânCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.2
6Thủ tục phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.2
7Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.2
8Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giảiHòa giải ở cơ sởỦy ban nhân dân cấp huyện2
9Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
10Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
11Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
12Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre2
13Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre2
14Yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre; tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý2
15Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
16Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lýTrợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
17Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lýSở Tư pháp2
18Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lýTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre2
19phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.2
20giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.2
21xác định cơ quan giải quyết bồi thườngBồi thường nhà nướcSở Tư pháp2
22phục hồi danh dựBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.2
23giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện.2
24giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hạiBồi thường nhà nướcCơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã.2
25Cấp bản sao từ sổ gốcChứng thựcCơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc2
26Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến giáo dục pháp luậtSở Tư pháp2
27Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến giáo dục pháp luậtSở Tư pháp2
28Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
29Thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khácHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
30Thay đổi tên gọi, Trưởng Chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt NamHòa giải thương mạiSở Tư pháp2
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 17, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre , Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Điện thoại: 075.3827364 | Fax: 075.3810773 | Email:stp@bentre.gov.vn